Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Zarządzanie wynikami

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności zarządzania wynikami oraz monitorowania rezultatów pracy pracowników poprzez ustalanie celów oraz norm i standardów wykonania zadań, ustalanie kryteriów kontroli, przewidywanie momentów krytycznych w wykonywanym zadaniu.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Jasno określać cele i zadania pracownikom
 • Ustalać kryteria monitorowania poziomu realizacji celów, dobierać odpowiednie KPI
 • Projektować i stosować wizualne tablice wyników
 • Prowadzić spotkania monitorujące cele i wyniki przy użyciu tablic wizualnych
 • Rozwiązywać problemy przy użyciu tablic wizualnych
 • Rozliczać i skłaniać do większej odpowiedzialności pracowników za wyniki
 • Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIA

Zarządzanie efektywnością w organizacji

 • Zarządzanie efektywnością indywidualną, zespołu i organizacji
 • Idea zarządzania wynikami – rola zarządzania wynikami w budowaniu zaangażowania i motywacji pracowników
 • Zarządzanie wynikami, a zarządzaniem przez cele, system motywacyjny, system oceny i rozwoju pracowników.
 • Idea zarządzania przez cele. Po co wyznaczać cele biznesowe i wdrażać systemowe zarządzanie przez cele w organizacji?
 • Operacjonalizacja strategii. Kaskadowanie celów w całej organizacji
 • Różne metodyki kaskadowania celów m.in.:MBO, Hoshin Kanri i OKR.

Cele i KPI w organizacji

 • Wyznaczanie celów na poziomie zespołów i pracowników – kto, jak i dla kogo ustala cele?
 • Cele – zadania – doświadczenie i kompetencje ludzi – wyniki
 • Dobór i projektowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) – po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?

Wizualne Zarządzanie Wynikami

 • Idea Wizualnego Zarządzania Wynikami
 • Podstawowe zasady wizualizacji celów i wyników – jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla wszystkich
 • Projektowanie struktury tablic wizualnych – dostosowanie tablic do danego obszaru biznesowego
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki

Monitoring wyników pracy

 • Standard monitorowania wyników przy użyciu tablic wizualnych
 • Standard prowadzenie spotkań przy użyciu tablic wizualnych. Agenda spotkania. Jak przygotować i prowadzić spotkania do kilkunastu minut.
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach – korzyści wynikające z tych spotkań dla zespołu i liderów.
 • Zastosowanie informacji zwrotnej o rezultatach pracy. Rodzaje i zasady udzielania feed backu.
 • Rola tablic wizualnych w rozwiązywanie problemów.
 • Sposoby rozwiązywania problemów z użyciem tablic wizualnych.
 • Rola tablic wizualnych w ciągłym doskonaleniu. Zastosowanie PDCA w praktyce
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost efektywności realizacji wyznaczonych celów i zadań zespołu
 • Wzrost skuteczności monitorowania podległego procesu i przebiegu pracy ludzi
 • Wzrost skuteczności rozwiązywania problemów
 • Wzrost współpracy wewnątrz i między zespołowej
 • Poprawa przepływu informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Wzrost efektywności i transparentności pracy pracowników

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności realizacji celów biznesowych
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Wzrost przepływu informacji w organizacji
 • Optymalizowanie procesów decyzyjnych w organizacji
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.