Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Zarządzanie projektami

Cele

CELEM SZKOLENIA jest nabycie podstawowych umiejętności zarządzania projektem, planowania, przygotowania i kontrolowania prac zespołu, organizacji projektu i jego właściwego wsparcia.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Budowa.
 • efektywną komunikację w zespole projektowym
 • Opracować harmonogram prac dla zespołu i kierownictwa
 • Stosować w praktyce reguły monitorowania i raportowania postępu prac projektowych
 • Aktywnie wpływać na realizację i doskonalenie wyników zespołu projektowego
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności i terminowości realizacji powierzonych celów projektowych
 • Wzrost efektowności współpracy w zespole projektowym
 • Efektywne stosowanie poznanych narzędzi zarzadzania projektami
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację zadań projektowych
 • Budowanie wizerunku menedżera profesjonalisty

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności zarządzania projektami w organizacji
 • Wzrost skuteczności realizacji celów organizacyjnych
 • Poprawa przepływu informacji w firmie
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Podstawy Zarządzania Projektem

 • Projekt w strukturze organizacyjnej. Definicja “projektu”
 • Moje projekty (prezentowane przykłady stanowić będą case’y w dalszej części szkolenia)
 • Obszary zarzadzania projektem, czynniki sukcesu projektu

Analiza projektu

 • Zasady inicjowania projektu – uzasadnienie biznesowe
 • Struktura organizacyjna projektu. Planowanie zakresu projektu. Cykl życia projektu.
 • Matryca Podziału Odpowiedzialności. Matryca Logiczna. Struktura Podziału Prac – WBS

Budowanie efektywnej koalicji współpracy wokół projektu

 • Macierz diagnozy sytuacji projektu
 • Mapa zaangażowania – rozpoznawania i angażowanie stakeholders projektu

Budowanie zespołu projektowego

 • Rola kierownika zespołu projektowego
 • Dobór zespołu projektowego. Podziału prac w projekcie, podział zadań i obowiązków
 • Prowadzenie efektywnych spotkań, podnoszenie efektywności pracy w zespole – zasada GRIP

Planowanie projektu

 • Poziomy planowania – określanie priorytetów – zasady Pareto i Eisenhowera
 • Wykres sieciowy, Wykres Gantta, Łańcuch krytyczny, Wartość wypracowana

Realizacja projektu

 • Monitorowanie przebiegu projektu
 • Kontrola postępów w projekcie (stosowane narzędzia min.: wykresy Gantta, sieć zależności, a analiza ścieżki krytycznej CPM, zastosowanie metody PERT)
 • Narzędzia rozwiązywania problemów w trakcie realizacji projektów – technika rybich ości, burza mózgów, metoda 635

Komunikacja w projekcie

 • Plan komunikacji w projekcie – ustalanie zakresu i sposobów komunikowania się
 • Informacja zwrotna w projekcie

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzykiem

Zarządzanie budżetem

 • Rozliczenie kosztów realizacji projektu
 • Planowane koszty vs. zrealizowane (skuteczność zarządzania budżetem)

Zamykanie projektu

 • Stworzenie raportów na koniec projektu
 • Analiza wartości wypracowanej przez projekt
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.