Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Inspirowanie i rozwijanie pracowników – czyli zarządzanie wiedzą w organizacji

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój kompetencji zarządzania procesem rozwoju pracowników w firmie,  skutecznego doboru różnorodnych narzędzi rozwojowych (m.in.: szkoleń, coachingu, mentoringu etc.) do potrzeb pracowników oraz tworzenia strategii rozwojowych w odniesieniu do strategii biznesowych firmy.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Planować działania rozwojowe pracowników
 • Diagnozować i oceniać poziomy kompetencji podwładnych
 • Stosować narzędzia rozwojowe adekwatnie do potrzeb i możliwości podwładnych
 • Angażować pracowników do samodzielnego rozwoju

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zarządzanie rozwojem pracowników w firmie

 • Budowanie partnerstwa biznesowego na rzecz rozwoju w organizacji
 • Rola wszystkich interesariuszy w procesie szkoleniowym (tzw. kwintet szkoleniowy) – czyja rola kluczowa: HRu czy menedżera?
 • Angażowanie pracowników do rozwoju
 • Strategia rozwoju pracowników w organizacji vs strategia biznesowa

Budowanie polityki rozwojowej firmy nastawionej na efektywność biznesową firmy

 • Planowanie działań rozwojowych
 • Analiza potrzeb biznesowych vs analiza potrzeb rozwojowych pracowników
 • Ustalanie celów biznesowych dla rozwoju personelu w organizacji
 • Opracowanie i realizacja programów rozwojowych
 • Wdrożenie rozwijanych kompetencji na stanowisku pracy
 • Ocena efektywności biznesowej programów rozwojowych – dobór metod ewaluacyjnych
 • Różne narzędzia rozwojowe kompetencji pracowników (m.in.: szkolenia, coaching, mentoring)

Rozwój pracowników jako kluczowa kompetencja kadry kierowniczej

 • Menedżer mentorem i coachem – jego rola i kluczowe zadania
 • Menedżerskie narzędzia rozwoju pracownika
 • Dobieranie odpowiednich narzędzi i wspieranie pracownika w jego rozwoju, definiowanie jego celów rozwojowych
 • Ocena pracy, a rozwój pracowników
 • System motywacyjny, a rozwój pracowników
 • Zarządzanie talentami w firmie, a rozwój pracowników

Ocena kompetencji pracowników

 • Rozliczanie kompetencji jako element systemu ocen
 • Czym są kompetencje? Profil kompetencyjny stanowiska pracy, a profil kompetencji pracownika
 • Rola zachowań w systemie kompetencji – jak oceniać kompetencje (w oparciu o model kompetencyjny firmy)
 • Diagnoza kompetencji pracowniczych i określenie luk kompetencyjnych
Korzyści
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację wyznaczonych celów i codziennych zadań
 • Skuteczne wykorzystanie potencjału podległych pracowników
 • Wzrost skuteczności oceny kompetencji podwładnych
 • Wzrost skuteczności procesów rozwojowych podwładnych
 • Wzrost efektywności i transparentności pracy pracowników

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników wspierające realizację celów strategicznych firmy
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Wzrost skuteczność realizacji celów organizacji
 • Poprawa konkurencyjności firmy
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.