Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Nasza metodyka

Jak pracujemy

Szkolenie to narzędzie efektywne biznesowo w ręku HR i Biznesu jeżeli:

 • Wynika z potrzeb organizacji
 • Nastawione jest na realizację celów biznesowych
 • Jest zaplanowanym procesem rozwoju kompetencji powodującym zmiany sposobu działania pracowników
 • Konsekwencją jest konkretna mierzalna zmiana w organizacji

4 kroki do Efektywnych Szkoleń

Co robimy?

 1. Analizujemy potrzeby szkoleniowej z nastawianiem na cele biznesowe!

  Kluczem do efektywnych szkoleń jest sposób dokonywania analizy potrzeb szkoleniowych.

   Działania:

 • Budujemy współpracę z menedżerami, aby określić ich oczekiwania biznesowe i aktualne potrzeby rozwojowe pracowników
 • Ustalając cele biznesowe i rozwojowe, koncentrujemy się na wiodących wskaźnikach zmian (kluczowych zrachowaniach wpływających na biznes)
 • Cele szkolenia projektujemy w odniesieniu do każdego z 4 wymiarów modelu oceny szkolenia wg J. Kirkpatrick’a

2. Realizujemy proces szkoleniowy nastawiony na wdrażanie zmian rozwojowych do środowiska pracy!

Dla nas sensem szkoleń biznesowych nie jest sam rozwój kompetencji, a zmiana zachowań ludzi na stanowisku pracy, a przez to poprawa uzyskiwanych przez nich wyników, co wymaga koncentracji na działaniach wdrożeniowych.

Działania:

 • Przygotowujemy przełożonego i uczestników projektu do wdrożenia nowych kompetencji na stanowisku pracy, w sposób dający firmie optymalne korzyści biznesowe
 • Wspieramy przebieg procesu wdrożenia od jego zaplanowania, monitorowania i rozliczenia rezultatów wdrożenia do oceny efektywności całego procesu rozwojowego

3. Realizujemy proces szkoleniowy nastawiony na jego ocenę efektywności szkoleń

Oceny efektywności naszych szkoleń dokonujemy w oparciu o Nowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatricka na 4 poziomach:

1. stopnia gotowości do zmiany
2. zmiany poziomu kompetencji
3. zmiany sposobu zachowania
4. rezultatów biznesowych

Działania:

 • Opracowujemy wskaźniki oceny na w/w poziomach zmian
 • Przeprowadzamy instruktaż w zakresie modelu postępowania ewaluacyjnego.

4. Wspieramy budowanie partnerstwa biznesowego  Menedżer – HR

Partnerstwo biznesowe jest kluczowe, aby doprowadzić do oczekiwanych wyników biznesowych.

Działania:

 • Angażujemy uczestników i przełożonego do efektywnego pełnienia swojej roli w procesie szkoleniowo – wdrożeniowym
 • Dostarczamy twardych danych (argumentów biznesowych) HR’owi do rozmowy z menedżerami operacyjnymi i zarządem

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.