Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Podejmowanie skutecznych decyzji w świecie VUCA

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz racjonalnego podejmowania decyzji. Podczas szkolenia kształtować będziemy nawyki zwiększające efektywność podejmowanych decyzji także tych trudnych, podejmowanych w warunkach dużej niepewności oraz presji sytuacji. Uczestnicy poznają także mechanizmy obniżające racjonalność decyzji oraz różne aspekty oceny zagrożeń i ryzyka.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Indywidulanie i zespołowo podejmować decyzje i rozwiązywać powstające problemy
 • Podejmować bardziej racjonalne decyzje w oparciu o poznane narzędzia i techniki
 • Przewidywać konsekwencje i skutki podejmowanych decyzji
 • Podejmować decyzji w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świcie VUCA

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zasady podejmowania decyzji

 • W jaki sposób podejmujemy decyzje, a jak powinniśmy podejmować decyzje?
 • Sytuacje decyzyjne. Warunki podejmowania decyzji:
 • Podejmowanie decyzji w warunkach pewności
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (paraliż decyzyjny, 4 poziomy niepewności wg H. Courtney’a, J. Kirkland’a i P. Viguerie’a, niepewność rezydualna (residual uncertainty)
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonych czasowo
 • Rodzaje decyzji (strategiczne, taktyczne i operacyjne oraz kierownicze, zespołowe i indywidaulne)
 • Typy decyzji (bezwiedne, intuicyjne i racjonalne)

Model racjonalnego podejmowania decyzji

 • Etapy racjonalnego podejmowania decyzji
 • Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu decyzyjnego oraz analiza jego przyczyn
 • Zdefiniowanie kryteriów do podjęcia decyzji (ustalenie jaka wartość, cel, interes liczy się, co jest priorytetem)
 • Przewidywanie skutków i konsekwencji podejmowanych decyzji
 • Ustalenie możliwych rozwiązań
 • Analiza i ocena każdego z rozwiązań przy użyciu spełniania kryteriów i ważności kryteriów
 • Wybór optymalnego rozwiązania, czyli tego które osiągnęło najwyższy wynik
 • Wdrożenie rozwiązania i kontrola jego wykonania
 • Rola komunikacji w rozumieniu podjętych decyzji (prezentowanie decyzji, argumentowanie i obrona własnej decyzji, przekonywanie współpracowników do danego rozwiązania

Błędy w podejmowaniu decyzji

 • Bariery utrudniające  podejmowanie  racjonalnych  decyzji:
 • Bariery kompetencyjne
 • Bariery organizacyjne
 • Bariery informacyjne
 • Bariery w  obiektywnym  podejmowaniu  decyzji  wg  j. Penca
 • Bariera hierarchiczna
 • Bariera hierarchiczności
 • Bariera mądrości grupowej
 • Bariera taktyczna
 • Bariera „pozornych” kompetencji

Indywidualne  style  podejmowania decyzji

 • Dyrektywny
 • Analityczny
 • Koncepcyjny
 • Behawiorystyczny

Odwaga menedżerska w podejmowaniu decyzji

 • Czym jest odwaga menedżerska? Co decyduje o tym, że jesteś lub nie jesteś odważny?
 • Jak budować w swoim zespole kulturę odwagi i wytrwałości pracowników?
 • Skutki braku odwagi menedżerskiej w organizacjach.
 • Jak przygotować siebie i zespół na trudne decyzje.

Kreatywne  podejście w podejmowaniu decyzji

 • Określanie przestrzeni problemowej
 • Odkrywanie celów
 • Analiza SWOT
 • Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
 • Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
 • Generowanie pomysłów
 • Wybieranie rozwiązań
 • Ocena rozwiązań

Techniki generowania rozwiązań

 • Technika burza mózgów i odwróconej burzy mózgów
 • Technika 635
 • 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono
 • Mind mapping
 • Diagram Ishikawy
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost szybkości podejmowania właściwych decyzji
 • Wzrost skuteczności rozwiązywania problemów
 • Efektywne wykorzystanie technik rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Wzrost pewności siebie w podejmowaniu decyzji
 • Większa odpowiedzialność za skutki swoich decyzji

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost szybkości reakcji firmy na potrzeby jej klientów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Optymalizowanie procesów decyzyjnych w organizacji
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Wzrost skuteczności realizacji celów biznesowych
 • Poprawa konkurencyjności firmy
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.