Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Kierowanie zespołem budujące zaangażowaniem pracowników

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności: skutecznego planowania, monitorowanie i egzekwowania
wyznaczonych celów zespołowych, motywowania i budowania zaangażowania, budowanie efektywnej
współpracy w zespole, wywierania wpływu i przekonywania ludzi do realizacji wyznaczonych celów oraz
rozwijanie świadomości roli kierowniczej.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • integrować zespół wokół realizacji celów biznesowych
 • właściwie planować i organizować pracę zespołu
 • efektywnie zarządzać pracą podwładnych
 • stosować narzędzia modyfikowania zachowań proefektywnościowych pracowników
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost efektywności realizacji wyznaczonych celów i zadań pracownikom
 • Wzrost efektywności i transparentności pracy pracowników
 • Wzrost skuteczności monitorowania podległego procesu i przebiegu pracy pracowników
 • Skuteczniejsze prowadzenie rozmów z pracownikami, na temat wyników pracy

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Wzrost skuteczności realizacji celów biznesowych na poziomie zespołów i organizacji
 • Wzrost zaangażowania pracowników w organizacji
 • Skuteczniejsze użycie narzędzi służących do modyfikowania zachowań pracowników i egzekwowania wyznaczonych zadań
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu
 • Rola menedżera w efektywności pracy swojego zespołu
 • Dobór stylu kierowania ludźmi do stopnia złożoności zadań i dojrzałości członków zespołu (posiadanego doświadczenia i poziomu rozwoju kompetencji podwładnych). Zarządzanie sytuacyjne Hersey’a-Blancharda
 • Budowanie zespołu zadaniowego (orientacja na wyniki/targety), budowanie zespołowego myślenia, integracja zespołu wokół celów biznesowych, odpowiedzialność zespołowa za realizacje celów)

 

Zarządzanie efektywnością pracownika

 • Planowanie i organizacja pracy w zespole.
 • Wyznaczanie celów dla zespołu
 • Podział odpowiedzialności w zespole. Delegowanie zadań. Błędy w delegowaniu i jak ich unikać.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów w oparciu o KPI.
 • Techniki dyscyplinowania i egzekwowania celów: model GROW, technika FUKO etc.
 • Ocena efektywności pracy podległych pracowników i prowadzenie rozmów rozwojowych.
 • Techniki prowadzenia rozmów rozwojowych: rodzaje feedbacku: korygujący, rozwojowy, wzmacniający (motywujący), sesje feedbackowe, struktura kanapkowa, jednominutowe pochwały i nagany (K. Blanchard) etc.
 • Motywowanie pracowników i budowanie ich zaangażowania do pracy
 • Dopasowanie zadań i środowiska pracy do typu motywacji pracownika
 • Wspieranie pracowników w ich rozwoju zawodowym oraz samodzielności i odpowiedzialności
 • Narzędzia modyfikowania zachowań pracowników (nagrody i konsekwencje w skutecznym kierowaniu zespołem)

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.