Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Przywództwo sytuacyjne – rola lidera w organizacji

Cele

CELEM SZKOLENIA jest kształtowanie postawy przywódczej pozwalającej na skuteczne wdrażanie wartości i strategii działania w organizacji, kaskadowanie celów oraz kształtowanie elastycznych stylów kierowania, które dostoswane są do sytuacji, rodzaju wykonywanych zadań oraz stopnia dojrzałości zespołu pracowników w firmie.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie kształtować swoją pozycję jako lidera
 • Elastycznie korzystać z dostępnych sposobów i metod kierowania ludźmi
 • Dostosowywać swój styl kierowania do sytuacji oraz stopnia rozwoju pracowników
 • Asertywnie kształtować relacje na linii przełożony-podwładny
 • Stosować techniki wywierania wpływu wspierające realizację celów firmy

 

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost autorytetu w zespole
 • Skuteczne wykorzystanie kompetencji i doświadczeń pracowników w realizacji zadań
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Wzrost efektywności współpracy w zespole
 • Stworzenie stabilnych i zintegrowanych zespołów
 • Wzrost lojalności pracowników

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczność zarzadzania ludźmi
 • Zwiększenie efektywności pracy i współpracy zespołowej
 • Wzrost skuteczności realizacji celów biznesowych
 • Poprawa konkurencyjności firmy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Kształtowanie i wdrażanie strategii działania w organizacji, kaskadowanie celów i wartości w firmie
 • Nowoczesne metody zarządzania, a rola menedżera i lidera – kluczowe cele i zadania
 • Menedżer czy lider na trudne czasy? Lider w świecie VUCA. Lider, który inspiruje do działania i kształtuje odpowiednie postawy pracownicze w organizacji
 • Autodiagnoza Twojej roli w organizacji i sposobu kierowania ludźmi – kierujesz czy przewodzisz i inspirujesz swoich ludzi?

Model Przywództwa Sytuacyjnego SLII wg Hersey’a i Blanchard’a

 • Autodiagnoza Stylu kierowania zespołem (test). Jakie style przywódcze powinniśmy rozwijać?
 • Elastyczność stylu przywódczego – dopasowywania poszczególnych stylów do konkretnych sytuacji zawodowych (rodzaju zlecanego zadania) i stopnia dojrzałości / rozwoju pracowników
 • Style kierowania (S1, S2, S3, S4). Poziomy rozwoju zespołu wg Blanchard’a (P1, P2, 3, P4)
 • Typologia Liderów – czyli korzyści i zagrożenia każdego stylu w zależności od dojrzałości zespołu

Budowanie pozycji lidera w organizacji

 • Liderzy V poziomu – model G2G J. Collinsa (model G2G, przywództwo V poziomu, cechy lidera V poziomu, implementacja modelu G2G w organizacji)
 • Budowanie relacji Przełożony – Podwładny (budowanie autorytetu, kreowanie własnego wizerunku, wspieranie pracowników w ich rozwoju zawodowym)
 • Rola lidera w stymulowaniu zmian
 • Coaching i mentoring – jako metody kierowania ludźmi.

Zarządzanie coachingowe

 • Struktur rozmowy coachingowej
 • Rola i rodzaje pytań w coachingu
 • Lider jako mentor
 • Mentorskie metody rozwoju pracowników

Narzędzia lidera:

 • Integracja pracowników wokół celów biznesowych. Przekazywanie podwładnym celów i zadań do wykonania.
 • Asertywne egzekwowanie powierzonych celów
 • Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności
 • Motywowanie pracowników i pozyskiwanie zaangażowania załogi.
 • Udzielanie informacji zwrotnych o rezultatach pracy. Feedback jako narzędzie modyfikowania zachowań pracowników:
 • pozytywna informacja zwrotna
 • konstruktywna krytyka
 • rozmowa dyscyplinująca
 • Techniki wywierania wpływu na ludzi i strategie radzenia sobie z nimi
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązanie problemów w procesie kierowania
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.