Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Różnice międzykulturowe w biznesie

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój i doskonalenie umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych, budowania współpracy i zrozumienia w zespole wielokulturowym, prowadzenia projektów, negocjacji z obywatelami różnych krajów i kultur. Uczestnicy nauczą się radzenia sobie w relacjach i współpracy biznesowej z partnerami z różnych kultur.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Odnaleźć się w kulturze pracy danego kraju poznając zasady i style komunikacji oraz ich wpływ na kontakty biznesowe
 • Identyfikować podstawowe różnice kulturowe i cechy charakterystyczne wybranych kultur
 • Zwalczać stereotypy i przekonania kulturowe mające wpływ na efektywność współpracy
 • Stosować zasady biznesowego savoir-vivre w różnych kulturach, specyfiki pracy zespołów wielokulturowych
 • Zapobiegać nieporozumieniom w zespołach międzykulturowych
 • Poprawiać współpracę w zespołach i doskonalić kompetencje międzykulturowe
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Poprawa umiejętności współpracy w zespołach wielokulturowych
 • Zmniejszenie obaw i stresu wynikających ze współpracy zagranicznej
 • Wzrost poczucia własnej wartości oraz budowy wizerunku profesjonalnego eksperta
 • Zwiększenie poziomu świadomości i uważności w kontaktach międzykulturowych

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa poziomu współpracy i zaangażowania osób z różnych obszarów kulturowych
 • Poprawa wymiany informacji oraz stosowania najlepszych praktyk między współpracownikami
 • Wzrost efektywności przebiegu procesów wewnątrzorganizacyjnych
 • Wzrost konkurencyjności firmy o międzynarodowych charakterze
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Model góry lodowej – elementy składowe kultur narodowych
 • Moja kultura vs inne kultury – system wartości, symbole i ideały zakodowane w naszej tradycji jako elementy tworzące nasz punkt widzenia
 • Typy kultur. Kultury społeczne i indywidualistyczne. Kultury zachowawcze i ekspresyjne. Wzorce zachowań i wnioski praktyczne – w odniesieniu do omawianych typów kultur
 • Różnice kulturowe – charakterystyka wybranych kultur.
 • czas w różnych kulturach
 • komunikacja i emocje w różnych kulturach
 • budowania relacji międzyludzkich w różnych kulturach
 • efektywności pracy zespołowej w różnych kulturach
 • Stereotypy i archetypy kulturowe – kiedy pomagają, a zwłaszcza kiedy utrudniają komunikację
 • Szok kulturowy – czyli trudności wynikające z pierwszego kontaktu z inną kulturą (w razie potrzeb)

 

Wpływ kultury na sposób pracy, komunikacji oraz na relacje partnerskie

 • Komunikacja w zespole wielokulturowym
 • Sposoby efektywnej komunikacji w zespole
 • Style komunikacji w różnych kulturach (bezpośredni i pośredni)
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach biznesowych
 • Omówienie narzędzi komunikacyjnych m.in.: rozmowa telefoniczna, komunikacja mailowa etc.
 • Komunikacja mailowa – korespondencja z perspektywy różnych kultur (bezpośredniość w kulturze, email jako potencjalne źródło konfliktów), różnice w pisaniu maili.
 • Komunikacja telefoniczna – specyfika prowadzenia rozmów
 • Prowadzenie spotkań w zespole wielokulturowym– typowe problemy w komunikacji.
 • Elementy wywieranie wpływu, przekonywanie do własnego punktu widzenia, kontrolowanie przebiegu spotkania.

 

 • Zasady współpracy w zespole wielokulturowym
 • Specyfika zespołów wielokulturowych. Style pracy, a style kierowania, role w zespole hierarchiczność: autokracja vs. demokracja, decyzyjność i równouprawnienie w różnych kulturach
 • Poprawa współpracy w zespole międzykulturowym
 • Zapobieganie nieporozumieniom w zespole międzykulturowym

 

 • Negocjacje wielokulturowe – składanie ofert, odpowiadanie na oferty, negocjacje win – win, targowanie się, odmawianie.
 • Proces podejmowania decyzji. Decyzja i jej komunikowanie w aspekcie międzykulturowym. Styl podejmowania decyzji.
 • Biznesowy savoir-vivre a kultura
 • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.