Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Zarządzanie przez cele

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności skutecznego definiowania celów biznesowych dla pracowników, zespołów i jednostek biznesowych zgodnie ze strategią i kluczowymi celami organizacyjnymi. Szkolenie pozwoli na rozwój umiejętności kaskadowania celów na jednostki organizacyjne, zespoły i pracowników oraz oceny stopnia realizacji założonych celów.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie wdrażać zasady ZPC w organizacji
 • Stosować w praktyce reguły określania i wyznaczania celów
 • Unikać typowych pułapek związanych z ZPC
 • Umiejętnie wyznaczać cele i wskaźniki ich realizacji
 • Aktywnie wpływać na realizację i doskonalenie wyników własnych i zespołu

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Podstawowe zasady systemu zarządzania przez cele

 • Misja, wizja, wartości i strategia firmy w świcie VUCA
 • Komunikowanie jasnej i angażującej misji, wizji, wartości i strategii firmy.
 • Cele w świcie VUCA – czyli komunikowanie celów, które ciągle się zmieniają
 • Podstawy Zarządzania przez Cele (zasady, kluczowe elementy, pułapki)
 • Przygotowanie lidera do ZPC (zdefiniowanie obszarów odpowiedzialności, partycypacji w realizację celów, wybór wskaźników oceny działania)
 • Przygotowanie zespołu do ZPC (zasady przygotowania pracowników do ZPC, ustalenie celów indywidulanych, rodzaje celów biznesowych)

Zarządzanie przez cele – opis procesu

 • Wyznaczanie celów
 • cele ogólne i szczegółowe, cele krótko, średnio i długoterminowe (cele „długoterminowe” w świcie VUCA)
 • zasada SMART,
 • proces określania celów i  określania priorytetów
 • różne metody wyznaczania celów (ZPC, OKR’a i inne)
 • Metod określania priorytetów w zmieniającej się rzeczywistości
 • Określanie i przypisywanie właściwych KPI
 • Kaskadowanie celów w organizacji.
 • Przekładanie celów na zdefiniowane klucze zachowania na stanowisku
 • Zasady prowadzenia rozmowy wyznaczającej cele
 • Określenie stopnia odpowiedzialności za realizację celów

Wpływ menedżerów na doskonalenie wyników

 • Ustalanie planów i angażowanie pracowników
 • Monitorowanie działań i rozliczenie wyników pracy
 • Ocena poziomu wykonania zadania
 • Pomiar wyników pracy zespołu i ocena stopnia realizacji założonych celów (kontrola realizacji celów)

Rozliczanie pracownika i egzekwowanie realizacji celów

 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej wyniki pracy
 • Prowadzenie rozmowy monitorującej i oceniającej wyniki pracy
 • Asertywne egzekwowanie realizacji celów
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost efektywności realizacji celów indywidualnych i zespołowych
 • Poprawa jakości, terminowości i efektywności pracy zespołów
 • Skuteczniejsze monitorowanie wyników pracy ludzi
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności realizacji celów i strategii firmy
 • Wzrost efektowności pracy w organizacji
 • Poprawa efektywności przepływu procesów i komunikacji w organizacji
 • Skuteczne wdrożenie ZPC do organizacji
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.