Kontakt Dofinansowanie/BUR

Lean szkolenia

Lean szkolenia

Lean management – Szkolenia

Lean jest to kultura organizacyjna i wynikająca z niej strategia zarządzania firmą. Opiera się ona na dostarczaniu klientowi produktów i usług jakich oczekuje, a realizacja powinna przebiegać w  sposób jak najbardziej optymalny/efektywny przy zachowaniu szacunku dla wszystkich zaangażowanych w proces osób/pracowników.

W praktyce, Lean jest nieustanną obserwacją i doskonaleniem swojej pracy oraz zastanawianiem się , co mogę zrobić z oferowanymi przez nas produktami/usługami i procesami, by zaspokoić oczekiwania naszych klientów. Zarządzanie Lean wymaga stałego wspierania swoich pracowników/podwładnych, by przy naszym zaangażowaniu stawali się ekspertami w swoim obszarze pracy oraz by nasi ludzi byli zdolni do samodzielnego rozwiązywania problemów, ciągłego doskonalenia produktów jak i przedsiębiorstwa.

W Lean management początkowo skupiano się na narzędziach, metodach Just in Time, Kanban, Jidoka, Andon, 5S, praca standaryzowana, zarządzanie wizualne, TPM, SMED, z których korzystają zarządzający. Na dzień dzisiejszy eksperci Lean bardzo baczną uwagę przykładają do zmiany podejścia w zarządzaniu ludźmi obecnie wiele uwagi przykłada się do Lean Leadership/ przywództwa lean, przywództwa zaangażowanego, wspierającego, przywództwa motywującego

Lean management opiera się na podstawowych 3 filarach

 • określenie i tworzenie wartości dla klienta;
 • ciągłe doskonalenie procesu poprzez eliminację marnotrawstw (z definicji 7 marnotrawstw);
 • szacunek dla załogi, poprzez postawę przywództwa kadry zarządzającej.

Dla naszych klientów realizujemy poniższe programy szkoleniowe z zakresu Lean Management, dedykowane są one zarówno przełożonym jak i pracownikom, jest to związane z tym, iż budowa kultury LEAN w organizacji dotyczy całej organizacji od Zarządu, przez kierownictwo do najniższych szczebli struktury firm.

   • Lean Management w administracji
   • Lean Management w produkcji
   • Narzędzia Lean Management
   • Podnoszenie świadomości biznesowej pracownika
   • Mapowanie i optymalizowanie procesów w organizacji
   • Zarządzanie podległymi procesami
   • Wdrożenie metody 5S

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.