Kontakt Dofinansowanie/BUR

Grupa Veolia

Grupa Veolia jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Veolia działa w Polsce od 1994 roku poprzez kilkanaście podmiotów zależnych, zatrudniając prawie 5000 pracowników, których skupia wokół kluczowych wartości: SOLIDARNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZACUNKU, INNOWACYJNOŚCI I ORIENTACJI […] READ MORE

Grupa Veolia jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Veolia działa w Polsce od 1994 roku poprzez kilkanaście podmiotów zależnych, zatrudniając prawie 5000 pracowników, których skupia wokół kluczowych wartości: SOLIDARNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZACUNKU, INNOWACYJNOŚCI I ORIENTACJI NA KLIENTA.

W efekcie wieloetapowego postępowania selekcyjnego jesteśmy od 2017 roku dostawcą usług szkoleniowych dla spółek grupy VEOLIA w Polsce.

 

POTRZEBY FIRMY

Usługi oferowane przez podmioty Grupy Veolia charakteryzuje wysoka jakość, kompleksowość rozwiązań, która realizowana jest dzięki kompetencjom zespołu oraz wieloletnich doświadczeń międzynarodowych organizacji. Wymaga to od kadry kierowniczej szerokiego spojrzenia na biznes, wysokiego poziomu świadomości biznesowej, bardzo dobrych umiejętności przywódczych, pozwalających na kształtowanie silnej i inspirującej postawy lidera, który potrafi integrować zespół wokół wspólnych celów biznesowych, budować zaangażowanie swoich pracowników, wspierać ich w rozwoju, budować pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz i do wewnątrz organizacji, mając na względzie nadrzędne wartości firmy.

 

CEL PROJEKTU

Celem realizowanych szkoleń jest aktualizacja wiedzy, rozwój i doskonalenie posiadanych już kompetencji oraz podniesienie efektywności pracy poszczególnych grup stanowiskowych zgodnie z najnowszymi trendami i rozwiązaniami szkoleniowymi. Szkolenia realizowane są w różnych obszarach tematycznych i merytorycznych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach zawartej umowy zrealizowaliśmy dla klienta:

REZULTATY PROJEKTU

W wyniku bardzo dobrej oceny jakości naszej pracy przez dział HR oraz Uczestników szkoleń w roku 2019 zostaliśmy wybrani dostawcą usług szkoleniowych na lata 2020-2022.

ZKD PINOKIO

ZKD PINOKIO to Polski producent odzieży dziecięcej i niemowlęcej, którego historia sięga 1991 roku. Wszystkie oferowane produkty producenta pochodzą z Polski, a ponad 95% wyrobów produkowane jest bezpośrednio w siedzibie firmy. Pinokio jako pierwsza firma odzieżowa w PL w 1994 r. otrzymała certyfikat jakości z Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „Tricotextil. POTRZEBY FIRMY W 2014 […] READ MORE

ZKD PINOKIO to Polski producent odzieży dziecięcej i niemowlęcej, którego historia sięga 1991 roku. Wszystkie oferowane produkty producenta pochodzą z Polski, a ponad 95% wyrobów produkowane jest bezpośrednio w siedzibie firmy. Pinokio jako pierwsza firma odzieżowa w PL w 1994 r. otrzymała certyfikat jakości z Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „Tricotextil.

POTRZEBY FIRMY
W 2014 i 2015 roku wyzwaniem dla całej firmy, a szczególnie dla jej kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników była reorganizacja procesów biznesowych oraz reorganizacja pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. W wyniku przeprowadzenia pogłębionej, kilkuetapowej diagnozy potrzeb organizacji oraz potrzeb rozwojowych pracowników zidentyfikowano potrzebę:
Zbudowania nowej strategii działania dla firmy
Zoptymalizowania kluczowych procesów biznesowych i wystandaryzowania sposobu pracy
Podniesienia kompetencji przywódczych kadry kierowniczej
Podniesienia kompetencji sprzedażowych na kluczowych stanowiskach handlowych

CEL PROJEKTU
Poprawa efektywności zarządzania firmą przez kadrę kierowniczą
Poprawa współpracy między działami i zespołami w firmie
Podniesienie standardów sprzedażowych i obsługi klienta
Podniesienie kompetencji przywódczych i menedżerskich
Podniesienie kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem, badania ankietowe, wywiady ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską) oraz badania kompetencji uczestników projektu przeprowadzone w oparciu o ocenę kompetencji 360st. (HR Core Competences).
Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Akademia Rozwoju PINOKIO” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie
Realizacja:
4-dnowych warsztatów strategicznych
Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje przywódcze i menedżerskie (łącznie 32-dni szkoleniowe), min.: Kierowanie zespołem, Podnoszenie efektywności pracy zespołu, Skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności, Skuteczna kontrola i egzekwowanie pracy, Zarządzanie przepływem informacji w firmie, Motywowanie pracowników i uczenie ich odpowiedzialności za swoją pracę, Budowanie świadomości biznesowej.
Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje sprzedażowe (łącznie 12 dni szkoleniowe) min.: Sprzedaż w tradycyjnym i nowoczesnym kanale sprzedaży, Prospecting – czyli pozyskiwanie klientów, Negocjacje handlowe w nowoczesnym kanale sprzedaży, Rozwiązywanie sytuacji trudnych w kontakcie z klientem
16 godzin doradztwa procesowego
6 sesji coachingowych dla kluczowej kadry menedżerskiej

REZULTATY PROJEKTU
Działaniami rozwojowymi objęto kilkunastu uczestników (zarząd firmy, menedżerowie działów oraz kluczowi specjaliści w firmie)
Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,80 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy
Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy
Poprawa współpracy w obrębie zespołów i pomiędzy nimi w firmie
Podniesienie jakości obsługi klienta
Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników
Zoptymalizowanie kluczowych procesów biznesowych w firmie

Opoczno

Opoczno jest częścią grupy Cersanit SA i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek początki której sięgają 1883 roku. O wyjątkowy charakter wyrobów dbano od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, podejmując współpracę z artystami, projektantami i technikami. Wysoka jakość wyrobów Opoczno jest efektem stosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz technologii w procesie produkcji. Intensywny rozwój, wprowadzanie nowych […] READ MORE

Opoczno jest częścią grupy Cersanit SA i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek początki której sięgają 1883 roku. O wyjątkowy charakter wyrobów dbano od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, podejmując współpracę z artystami, projektantami i technikami. Wysoka jakość wyrobów Opoczno jest efektem stosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz technologii w procesie produkcji. Intensywny rozwój, wprowadzanie nowych technologii i koncepcji sprawiło, że Opoczno znajduje się w czołówce producentów płytek ceramicznych w kraju i za granicą.

POTRZEBY FIRMY

W latach 2012 – 2014 kluczową potrzebą dla całej kadry menedżerskiej (wyższej, średniej i niższej) oraz kluczowych specjalistów firmy Opoczno I było wsparcie procesów zarządzania poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje przywódcze i menedżerskie wszystkich szczebli kierowników. W wyniku przeprowadzenia pogłębionej, kilkuetapowej diagnozy potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej zidentyfikowano potrzebę:

CEL PROJEKTU

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z kluczowymi kierownikami działów oraz Dyrektorem Personalnym, badania ankietowe oraz zogniskowane wywiady grupowe z kluczową kadrą menedżerską).

Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Nowa jakość zarządzania i wiedzy – program szkoleń kompetencyjnych dla Opoczno I”” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Realizacja łącznie 319 dni szkoleniowych w tym:

REZULTATY PROJEKTU

Infosys Poland

Infosys Poland to wiodący dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych oraz jeden z największych pracodawców z sektora usług BPO w Polsce. Firma jest największą filią globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Polskie centrum Infosys zatrudnia obecnie ponad 2600 specjalistów, a do głównych obszarów ich specjalizacji należą: obsługa podatkowa, Master Data […] READ MORE

Infosys Poland to wiodący dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych oraz jeden z największych pracodawców z sektora usług BPO w Polsce. Firma jest największą filią globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Polskie centrum Infosys zatrudnia obecnie ponad 2600 specjalistów, a do głównych obszarów ich specjalizacji należą: obsługa podatkowa, Master Data Management, usługi finansowo- księgowe i zakupowe, transformacje biznesowe, obsługa procesów logistycznych, zarządzanie ryzykiem.

POTRZEBY FIRMY

Główną potrzebą rozwojową firmy było wsparcie transformacji procesu zakupowego firmy. Pracownicy firmy odpowiedzialni za procesy zakupowe przechodzili z roli kupca w role doradcy zakupowego. Ta istotna zmiana wymagała od pracowników rozwoju nowych kompetencji m.in. kompetencji konsultacyjnych oraz budowania relacji z klientami i dostawcami.

CEL PROJEKTU

Celem pierwszego projektu rozwojowego był rozwój i doskonalenie kompetencji w zakresie Przywództwa. Szkolenia stanowiły element programu rozwoju talentów prowadzonego w firmie Infosys i podzielone zostały na dwa stopnie zaawansowania: lidership – program basic oraz advance.

Celem drugiego projektu rozwojowego „Na drodze transformacji do roli doradcy Infosys” był rozwój kompetencji zespołu zakupowego Infosys Poland. Zrealizowane przez nas warsztaty wspierały transformację procesu obsługi klienta skoncentrowanego na tworzeniu wartości dla klienta, rozwoju relacji i wsparcia konsultacyjnego. Projekt obejmował wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

REZULTATY PROJEKTU


Immergas Polska Sp. z o.o.

Firma Immergas Polska Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku od 1996 roku, jest częścią międzynarodowej grupy Immerfin, działającej w branży grzewczej od ponad 55 lat, posiadającej oddziały w 30 krajach świata. Firma stale rozwija ofertę pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, urządzeń hybrydowych, wspierając realizację polityk proekologicznych. Firma jest laureatem wielu nagród branżowych, w 2018 […] READ MORE

Firma Immergas Polska Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku od 1996 roku, jest częścią międzynarodowej grupy Immerfin, działającej w branży grzewczej od ponad 55 lat, posiadającej oddziały w 30 krajach świata. Firma stale rozwija ofertę pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, urządzeń hybrydowych, wspierając realizację polityk proekologicznych. Firma jest laureatem wielu nagród branżowych, w 2018 oraz 2020 znalazła się w prestiżowym gronie laureatów „Diamentów Forbes”.

POTRZEBY FIRMY

Główną potrzebą rozwojową firmy było wsparcie procesów zarządzania poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje menedżerskie i sprzedażowe w firmie. W firmie nastąpiły istotne zmiany w tym okresie, zmianie uległa struktura organizacyjna firmy oraz poszerzono ofertę firmy o nową bardzo ważną grupę produktową OZE. Dlatego ważnym wyzwaniem rozwojowym dla firmy stało się wyposażenie pracowników firmy w nowe kompetencje, podniesienie skuteczności i jakości współpracy między działami i zespołami oraz udrożnienie przepływu informacji w obrębie całej firmy. Dodatkowym ważnym aspektem akcentowanym przez kadrę menedżerską była również potrzeba podniesienie efektywności pracy wszystkich zespołów.

CEL PROJEKTU

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem firmy oraz kluczowymi kierownikami działów, badania ankietowe, kwestionariusz badający kluczowe ograniczenia w firmie, oraz wywiady ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską).

Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Akademia rozwoju kompetencji Immergas”” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Realizacja łącznie 98 dni szkoleniowych w tym:

REZULTATY PROJEKTU

HVL Luxemburg / RONA POLSKA

HVL Luxemburg/RONA POLSKA Heintz Van Landewyck to jedna z najstarszych rodzinnych i niezależnych firm tytoniowych na świecie. Jej historia sięga połowy XIX wieku, kiedy to Panowie Heintz i Landewyck otworzyli swój pierwszy sklep tytoniowy. Firma sama produkuje tytoń, papierosy i inne wyroby tytoniowe wyłącznie w Europie Zachodniej, przywiązując dużą wagę do utrzymania najwyższych standardów produkcji […] READ MORE

HVL Luxemburg/RONA POLSKA

Heintz Van Landewyck to jedna z najstarszych rodzinnych i niezależnych firm tytoniowych na świecie. Jej historia sięga połowy XIX wieku, kiedy to Panowie Heintz i Landewyck otworzyli swój pierwszy sklep tytoniowy. Firma sama produkuje tytoń, papierosy i inne wyroby tytoniowe wyłącznie w Europie Zachodniej, przywiązując dużą wagę do utrzymania najwyższych standardów produkcji i pracy, a jej produkty są społecznie akceptowane przez konsumentów, partnerów i importerów na wszystkich kontynentach.

POTRZEBY FIRMY

Rozwijając swoją działalność na rynkach międzynarodowych Heintz Van Landewyck w 2009 roku podjął decyzję o rozbudowie swojej oferty oraz sieci dystrybucyjnej na rynku polskim.

Respect Sp. z o.o. wraz z managementem operacyjnym firmy zbudował strategię sprzedażowo-dystrybucyjną oraz marketingową dla wprowadzanych produktów na Polski rynek.

Potrzeby klienta:

CEL PROJEKTU

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt realizowaliśmy w latach 2009-2015.

W 2009 roku nawiązaliśmy współprace z międzynarodowym producentem wyrobów tytoniowych Heintz Van Landewyck z siedzibą w Luksemburgu.

W pierwszym etapie projektu naszą rolą było współtworzenie strategii sprzedażowej oraz dystrybucyjnej dla nowo wprowadzanych na rynek wyrobów tytoniowych i OTP wraz z kilkumiesięcznym testem sprzedaży i akceptacji produktów przez sprzedawców i konsumentów. Wyniki sprzedaży produktów osiągnięte w pierwszym etapie pozwoliły naszemu klientowi na podjęcie decyzji o trwałym rozwoju współpracy i inwestycji rynkowych w Polsce.

W kolejnych latach naszej współpracy odpowiedzialni byliśmy za opracowanie, przygotowanie oraz wdrożenie strategii dystrybucyjnej nowo wprowadzanych marek na rynek w Polsce. Zbudowaliśmy sieć dystrybucyjna w Polsce dla wprowadzanych marek, nawiązaliśmy i rozwijaliśmy współpracę z dystrybutorami i hurtowaniami.

Kolejnym naszym zadaniem w tym projekcie było zbudowanie struktury sprzedażowej obejmującej całą Polskę. Do naszych zadań należało: zrekrutowanie, wyszkolenie oraz zarządzanie zespołem menedżerów sprzedaży oraz ekipą handlowców, którego liczebność sięgnęła prawie 50 osób. W miedzy czasie wdrożyliśmy elektroniczny system wsparcia sprzedaży SFA, umożliwiający raportowanie i transfer danych w czasie rzeczywistym. Wraz z podległą nam całą strukturą sprzedażową wprowadzaliśmy na rynek produkty marek Austin, Elixyr, Ta2 oraz odpowiadaliśmy za dystrybucję markę Vasco da Gamma, Clubmaster oraz Mood’s i AlCapone.

Naszą współpracę kontynuowaliśmy do końca roku 2015, w którym to nasz klient podjął decyzję o zmianie strategii działania i realizowania swoich celów na rynku Polskim.

REZULTATY PROJEKTU

Bruynzeel

Bruynzeel Plastics Polska Sp. z o.o. to firma produkcyjna typu montażowego ze 100% kapitałem Holenderskim, produkująca moskitiery głownie na rynek Holenderski i część krajów EU. POTRZEBY FIRMY W ostatnich 2 latach w firmie nastąpiły dynamiczne zmiany, nastąpił rozwój produkcji i poszerzenie zakresu wytwarzanych produktów. W celu usprawnienia pracy na produkcji (dział produkcji, utrzymania ruchu, technologii […] READ MORE

Bruynzeel Plastics Polska Sp. z o.o. to firma produkcyjna typu montażowego ze 100% kapitałem Holenderskim, produkująca moskitiery głownie na rynek Holenderski i część krajów EU.

POTRZEBY FIRMY

W ostatnich 2 latach w firmie nastąpiły dynamiczne zmiany, nastąpił rozwój produkcji i poszerzenie zakresu wytwarzanych produktów. W celu usprawnienia pracy na produkcji (dział produkcji, utrzymania ruchu, technologii oraz jakości) zaczęto wdrażać podejście i metodę zarządzania lean management (głównie 5S). Dla w pełni skutecznego działania firmie brakowało zastosowania podejścia lean w całej firmie czyli także we wszystkich procesach administracyjnych (logistyka, zakupy, finanse, kadry i płace). Rozwój kompetencji menedżerów i pracowników administracyjnych w zakresie lean pozwoliłby na zwiększenie efektywności ich pracy, skrócenie czasu realizacji zadań, angażowanie mniejszych zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, a tym samym w finale zwiększenie efektywności działania całej firmy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu szkoleniowo-doradczego Lean manangement in office było przygotowanie menedżerów i pracowników procesów administracyjnych do skutecznego wdrażania lean management w organizacji poprzez poznanie kluczowych zasad leżących u podłoża tego podejścia oraz metod lean służących usprawnianiu i optymalizacji procesów poprzez zastosowanie m.in. Kaizen, mapowanie procesów metodą (SIPOC, Flow Chart, Swimlane oraz wdrożenia podejścia VOC, określenie oraz wdrożenie celów i KPI dla procesów i stanowisk administracyjnych). Dzięki temu potrafią stale i na bieżąco identyfikować i redukować kluczowe typy strat i marnotrawstw (8 muda). Ważnym celem było również zastosowanie w procesach administracyjnych znanej już na produkcji metody 5S.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem firmy oraz kluczowymi kierownikami działów, przeprowadzenie wywiadów ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską, audyt przebiegu procesów administracyjnych w firmie).

Realizacja łącznie 7 dni warsztatowych w tym:

Podczas warsztatów uczestnicy zbudowali dwa rodzaje map procesów administracyjnych: aktualne oraz docelowe (zoptymalizowane) oraz opracowali plan działań wdrożeniowych tzw. road map zoptymalizowanych procesów.

Podczas warsztatów uczestnicy przechodzili wszystkie etapy metody 5S dla wybranego obszaru administracyjnego. Zespół reprezentujący procesy administracyjne poznawał i wdrażał narzędzi i technik 5S. Na koniec warsztatu przygotowano plan wdrożenia metody 5S we wszystkich procesach administracyjnych.

 

REZULTATY PROJEKTU

O nas

Z szacunkiem dla biznesu

Zaufali nam

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Veritatis quaerat dolores, omnis repellendus corporis libero quidem sapiente laborum, atque quos ullam ipsa blanditiis voluptates deleniti nam hic voluptatem voluptas sint?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.