Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

Infosys Poland

Infosys Poland to wiodący dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych oraz jeden z największych pracodawców z sektora usług BPO w Polsce. Firma jest największą filią globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Polskie centrum Infosys zatrudnia obecnie ponad 2600 specjalistów, a do głównych obszarów ich specjalizacji należą: obsługa podatkowa, Master Data Management, usługi finansowo- księgowe i zakupowe, transformacje biznesowe, obsługa procesów logistycznych, zarządzanie ryzykiem.

POTRZEBY FIRMY

Główną potrzebą rozwojową firmy było wsparcie transformacji procesu zakupowego firmy. Pracownicy firmy odpowiedzialni za procesy zakupowe przechodzili z roli kupca w role doradcy zakupowego. Ta istotna zmiana wymagała od pracowników rozwoju nowych kompetencji m.in. kompetencji konsultacyjnych oraz budowania relacji z klientami i dostawcami.

CEL PROJEKTU

Celem pierwszego projektu rozwojowego był rozwój i doskonalenie kompetencji w zakresie Przywództwa. Szkolenia stanowiły element programu rozwoju talentów prowadzonego w firmie Infosys i podzielone zostały na dwa stopnie zaawansowania: lidership – program basic oraz advance.

Celem drugiego projektu rozwojowego „Na drodze transformacji do roli doradcy Infosys” był rozwój kompetencji zespołu zakupowego Infosys Poland. Zrealizowane przez nas warsztaty wspierały transformację procesu obsługi klienta skoncentrowanego na tworzeniu wartości dla klienta, rozwoju relacji i wsparcia konsultacyjnego. Projekt obejmował wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

 • 2 etapowy program talentowy Leadership: basic i advanced – 8 dni (2015 – 2016)

 • 12 dni warsztatowo szkoleniowych rozwijających kompetencje z zakresu negocjacji zakupowych w oparciu o studia rzeczywistych przypadków z praktyki uczestników szkolenia oraz przygotowane ćwiczenia:

  • Negocjacje zakupowe – 6 dni (2018)

  • Relationship Management Consulting Procurement specific – 2 dni (2018)

  • Procurement transformation – 2 dni (2019)

  • Supplier Relationship Management – 2 dni (2019)

REZULTATY PROJEKTU

 • Działaniami rozwojowymi objęto 85 uczestników

 • Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,75 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń Uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy

 • Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy

 • Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników

 • Zoptymalizowanie kluczowych procesów biznesowych w firmie

 • Zwiększenie skuteczności negocjacji zakupowych

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacji w procesie zakupowym

 • Zbudowanie autorytetu i pozycji negocjatora


Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.