Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

Bruynzeel

Bruynzeel Plastics Polska Sp. z o.o. to firma produkcyjna typu montażowego ze 100% kapitałem Holenderskim, produkująca moskitiery głownie na rynek Holenderski i część krajów EU.

POTRZEBY FIRMY

W ostatnich 2 latach w firmie nastąpiły dynamiczne zmiany, nastąpił rozwój produkcji i poszerzenie zakresu wytwarzanych produktów. W celu usprawnienia pracy na produkcji (dział produkcji, utrzymania ruchu, technologii oraz jakości) zaczęto wdrażać podejście i metodę zarządzania lean management (głównie 5S). Dla w pełni skutecznego działania firmie brakowało zastosowania podejścia lean w całej firmie czyli także we wszystkich procesach administracyjnych (logistyka, zakupy, finanse, kadry i płace). Rozwój kompetencji menedżerów i pracowników administracyjnych w zakresie lean pozwoliłby na zwiększenie efektywności ich pracy, skrócenie czasu realizacji zadań, angażowanie mniejszych zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, a tym samym w finale zwiększenie efektywności działania całej firmy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu szkoleniowo-doradczego Lean manangement in office było przygotowanie menedżerów i pracowników procesów administracyjnych do skutecznego wdrażania lean management w organizacji poprzez poznanie kluczowych zasad leżących u podłoża tego podejścia oraz metod lean służących usprawnianiu i optymalizacji procesów poprzez zastosowanie m.in. Kaizen, mapowanie procesów metodą (SIPOC, Flow Chart, Swimlane oraz wdrożenia podejścia VOC, określenie oraz wdrożenie celów i KPI dla procesów i stanowisk administracyjnych). Dzięki temu potrafią stale i na bieżąco identyfikować i redukować kluczowe typy strat i marnotrawstw (8 muda). Ważnym celem było również zastosowanie w procesach administracyjnych znanej już na produkcji metody 5S.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem firmy oraz kluczowymi kierownikami działów, przeprowadzenie wywiadów ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską, audyt przebiegu procesów administracyjnych w firmie).

Realizacja łącznie 7 dni warsztatowych w tym:

 • Wprowadzenie do lean management (lean office) – 1 dzień
 • Mapowanie i optymalizowanie procesów – 4 dni.

Podczas warsztatów uczestnicy zbudowali dwa rodzaje map procesów administracyjnych: aktualne oraz docelowe (zoptymalizowane) oraz opracowali plan działań wdrożeniowych tzw. road map zoptymalizowanych procesów.

 • Wdrożenie metody 5S – 2 dni

Podczas warsztatów uczestnicy przechodzili wszystkie etapy metody 5S dla wybranego obszaru administracyjnego. Zespół reprezentujący procesy administracyjne poznawał i wdrażał narzędzi i technik 5S. Na koniec warsztatu przygotowano plan wdrożenia metody 5S we wszystkich procesach administracyjnych.

 

REZULTATY PROJEKTU

 • Warsztatami objęto 14 menedżerów w tym zarząd firmy
 • Za zrealizowane warsztaty otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,65 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń uczestnicy oceniali m.in.: program warsztatów, sposób jego prowadzenia przez trenera, gotowość do wdrożenia zdobytej wiedzy i poznanych metod lean
 • Zbudowanie dwóch rodzajów map procesów administracyjnych: aktualnego oraz docelowego (zoptymalizowanego) oraz opracowanie planu działań wdrożeniowych zoptymalizowanych procesów. Określanie zakresów odpowiedzialności ludzi w ww. procesach (RACI)

 • Uporządkowanie i efektywne zorganizowanie miejsc pracy, zwiększenie wydajności pracowników oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach objętych 5S. Wdrożenie metody 5S do procesów administracyjnych w  firmie, pozwoliło na wystandaryzowanie pracy na wszystkich stanowiskach administracyjnych poprzez zastosowanie m.in. standardów stosowanych kolorów i oznaczeń, instrukcji i schematów, harmonogramów prac, „one point lesson”, list kontrolnych, map obszarów roboczych, tablice 5S, zdjęć stanu idealnego, regulaminów stosowania czerwonych etykiet etc.)

 • Prowadzenia projektów doskonalących wg koncepcji PDCA

 • Ciągła redukcja wszelakiego rodzaju strat i marnotrawstw przez pracowników i menedżerów

 • Skrócenie czasu realizacji zadań i podniesienie jakości wykonywanej pracy

 • Redukcja kosztów o 5% w obszarze procesów administracyjnych, w przeciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.