Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

Immergas Polska Sp. z o.o.

Firma Immergas Polska Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku od 1996 roku, jest częścią międzynarodowej grupy Immerfin, działającej w branży grzewczej od ponad 55 lat, posiadającej oddziały w 30 krajach świata. Firma stale rozwija ofertę pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, urządzeń hybrydowych, wspierając realizację polityk proekologicznych. Firma jest laureatem wielu nagród branżowych, w 2018 oraz 2020 znalazła się w prestiżowym gronie laureatów „Diamentów Forbes”.

POTRZEBY FIRMY

Główną potrzebą rozwojową firmy było wsparcie procesów zarządzania poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje menedżerskie i sprzedażowe w firmie. W firmie nastąpiły istotne zmiany w tym okresie, zmianie uległa struktura organizacyjna firmy oraz poszerzono ofertę firmy o nową bardzo ważną grupę produktową OZE. Dlatego ważnym wyzwaniem rozwojowym dla firmy stało się wyposażenie pracowników firmy w nowe kompetencje, podniesienie skuteczności i jakości współpracy między działami i zespołami oraz udrożnienie przepływu informacji w obrębie całej firmy. Dodatkowym ważnym aspektem akcentowanym przez kadrę menedżerską była również potrzeba podniesienie efektywności pracy wszystkich zespołów.

CEL PROJEKTU

 • Wzmocnienie kompetencji kierowniczych kadry menedżerskiej

 • Wzmocnienie kompetencji sprzedażowych kluczowej kadry handlowej

 • Rozwój kompetencji sprzedażowych w zakresie nowej grupy produktowej OZE

 • Poprawa efektywności współpracy i jakości pracy pracowników

 • Poprawa komunikacji i jakości przepływu informacji w organizacji, w zespołach i pomiędzy zespołami

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem firmy oraz kluczowymi kierownikami działów, badania ankietowe, kwestionariusz badający kluczowe ograniczenia w firmie, oraz wywiady ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską).

Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Akademia rozwoju kompetencji Immergas”” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Realizacja łącznie 98 dni szkoleniowych w tym:

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje przywódcze dla zarządu firmy (łącznie 22-dni szkoleniowe), min.: Przywództwo, czyli budowanie efektywnej organizacji, Zarządzanie zmianą, Motywowanie i inspirowanie pracowników do pracy z nową grupą produktową, Coachingowy styl zarządzania firmą, Zarządzanie przez projekty, Zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerskie dla kierowników działów firmy (łącznie 22-dni szkoleniowe), min.: Kierowanie zespołem w sytuacji zmiany, Zarządzanie przez cele, Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania do pracy z nową grupą produktową, Ocena pracy i skuteczna kontrola pracy, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w firmie, Budowanie wizerunku firmy poprzez budowanie relacji zorientowanych na klienta, Coachingowy styl kierowania ludźmi, Kreatywność w biznesie – czyli poszukiwanie nowych rozwiązań

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerskie dla szefów regionów firmy (łącznie 12-dni szkoleniowe), min.: Koordynowanie pracy zespołu handlowego, Zarządzanie regionem sprzedaży w sytuacji zmiany, Motywowanie do pracy handlowców, Rozliczanie wyników pracy handlowców, Coachingowy styl kierowania ludźmi, Budowanie zespołowego myślenia

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje dla przedstawicieli handlowych firmy (łącznie 32-dni szkoleniowe), min.: Zarządzanie sobą w czasie, Techniki sprzedaży urządzeń OZE, Pozyskiwanie klientów produktów energii odnawialnej, Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktów OZE, Negocjacje handlowe, Radzenie sobie z argumentacją i zastrzeżeniami klienta produktów OZE, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z klientem, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, Budowanie relacji z kluczowym klientem, Budowanie świadomości biznesowej handlowców, Komunikacja w nowej strukturze organizacji dla handlowców

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje pracownicze (łącznie 16 dni szkoleniowe), min.: Komunikacja w nowej strukturze organizacji dla pracowników, Budowanie współpracy w nowej strukturze firmy

REZULTATY PROJEKTU

 • Szkoleniami objęto 53 uczestników z czego: 3 osoby to zarząd, 15 osób to kadra menedżerska, a 35 osób to kluczowi pracownicy procesów w organizacji

 • Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,75 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy

 • Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy

 • Poprawa współpracy i komunikacji w obrębie zespołów i pomiędzy nimi w nowej strukturze organizacyjnej

 • Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników

 • Podniesienie skuteczności pracy z nową grupa produktową (OZE)

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.