Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

ZKD PINOKIO

ZKD PINOKIO to Polski producent odzieży dziecięcej i niemowlęcej, którego historia sięga 1991 roku. Wszystkie oferowane produkty producenta pochodzą z Polski, a ponad 95% wyrobów produkowane jest bezpośrednio w siedzibie firmy. Pinokio jako pierwsza firma odzieżowa w PL w 1994 r. otrzymała certyfikat jakości z Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „Tricotextil.

POTRZEBY FIRMY
W 2014 i 2015 roku wyzwaniem dla całej firmy, a szczególnie dla jej kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników była reorganizacja procesów biznesowych oraz reorganizacja pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. W wyniku przeprowadzenia pogłębionej, kilkuetapowej diagnozy potrzeb organizacji oraz potrzeb rozwojowych pracowników zidentyfikowano potrzebę:
Zbudowania nowej strategii działania dla firmy
Zoptymalizowania kluczowych procesów biznesowych i wystandaryzowania sposobu pracy
Podniesienia kompetencji przywódczych kadry kierowniczej
Podniesienia kompetencji sprzedażowych na kluczowych stanowiskach handlowych

CEL PROJEKTU
Poprawa efektywności zarządzania firmą przez kadrę kierowniczą
Poprawa współpracy między działami i zespołami w firmie
Podniesienie standardów sprzedażowych i obsługi klienta
Podniesienie kompetencji przywódczych i menedżerskich
Podniesienie kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z zarządem, badania ankietowe, wywiady ustrukturyzowane z kluczową kadrą menedżerską) oraz badania kompetencji uczestników projektu przeprowadzone w oparciu o ocenę kompetencji 360st. (HR Core Competences).
Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Akademia Rozwoju PINOKIO” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie
Realizacja:
4-dnowych warsztatów strategicznych
Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje przywódcze i menedżerskie (łącznie 32-dni szkoleniowe), min.: Kierowanie zespołem, Podnoszenie efektywności pracy zespołu, Skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności, Skuteczna kontrola i egzekwowanie pracy, Zarządzanie przepływem informacji w firmie, Motywowanie pracowników i uczenie ich odpowiedzialności za swoją pracę, Budowanie świadomości biznesowej.
Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje sprzedażowe (łącznie 12 dni szkoleniowe) min.: Sprzedaż w tradycyjnym i nowoczesnym kanale sprzedaży, Prospecting – czyli pozyskiwanie klientów, Negocjacje handlowe w nowoczesnym kanale sprzedaży, Rozwiązywanie sytuacji trudnych w kontakcie z klientem
16 godzin doradztwa procesowego
6 sesji coachingowych dla kluczowej kadry menedżerskiej

REZULTATY PROJEKTU
Działaniami rozwojowymi objęto kilkunastu uczestników (zarząd firmy, menedżerowie działów oraz kluczowi specjaliści w firmie)
Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,80 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy
Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy
Poprawa współpracy w obrębie zespołów i pomiędzy nimi w firmie
Podniesienie jakości obsługi klienta
Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników
Zoptymalizowanie kluczowych procesów biznesowych w firmie

Kontakt
    Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.