Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

Opoczno

Opoczno jest częścią grupy Cersanit SA i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek początki której sięgają 1883 roku. O wyjątkowy charakter wyrobów dbano od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, podejmując współpracę z artystami, projektantami i technikami. Wysoka jakość wyrobów Opoczno jest efektem stosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz technologii w procesie produkcji. Intensywny rozwój, wprowadzanie nowych technologii i koncepcji sprawiło, że Opoczno znajduje się w czołówce producentów płytek ceramicznych w kraju i za granicą.

POTRZEBY FIRMY

W latach 2012 – 2014 kluczową potrzebą dla całej kadry menedżerskiej (wyższej, średniej i niższej) oraz kluczowych specjalistów firmy Opoczno I było wsparcie procesów zarządzania poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje przywódcze i menedżerskie wszystkich szczebli kierowników. W wyniku przeprowadzenia pogłębionej, kilkuetapowej diagnozy potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej zidentyfikowano potrzebę:

 • Podniesienia kompetencji przywódczych wyższej kadry kierowniczej

 • Podniesienia kluczowych kompetencji menedżerskich średniej i niższej kadry kierowniczej

 • Podniesienia kompetencji budowania relacji z klientami na stanowiskach specjalistycznych w firmie

 • Podniesienia kompetencji pracy zespołowej i dbania o przepływ informacji w całej organizacji

CEL PROJEKTU

 • Wzmocnienie kompetencji kierowniczych kadry menedżerskiej

 • Poprawa skuteczności wdrażania zmian

 • Poprawa efektywności i jakości pracy kadry kierowniczej i pracowników

 • Poprawa komunikacji i jakości przepływu informacji w organizacji, w zespołach i pomiędzy zespołami, działami

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacyjnych (spotkania z kluczowymi kierownikami działów oraz Dyrektorem Personalnym, badania ankietowe oraz zogniskowane wywiady grupowe z kluczową kadrą menedżerską).

Przygotowanie wniosku o dofinasowanie „Nowa jakość zarządzania i wiedzy – program szkoleń kompetencyjnych dla Opoczno I”” w ramach w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Realizacja łącznie 319 dni szkoleniowych w tym:

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje przywódcze dla wyższej kadry kierowniczej Opoczno (łącznie 16-dni szkoleniowe), min.: Przywództwo w zarządzaniu, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie efektywnością pracowników, Wywieranie wpływu, Zarządzanie przez motywowanie, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie skutecznych decyzji, Zarządzanie projektami

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerskie dla średniej kadry kierowniczej Opoczno (łącznie 123-dni szkoleniowe), min.: Kierowanie zespołem produkcyjnym, Delegowanie zadań i odpowiedzialności, Zarządzanie przez cele, Egzekwowanie wyznaczonych zadań, Sztuka przekonywania pracowników, Rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole, Radzenie sobie ze stresem i presją czasu, Zarządzanie relacjami z klientami, Ekologia w firmie – gospodarka odpadami i efektywność energetyczna

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerskie dla niższej kadry kierowniczej Opoczno (łącznie 48-dni szkoleniowe), min.: Koordynowanie pracy zespołu produkcyjnego, Budowanie autorytetu wśród podległych pracowników, Planowanie i organizowanie pracy pracownikom, Egzekwowanie wyznaczonych zadań, Motywowanie pracowników, Rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje dla specjalistów Opoczno (łącznie 60-dni szkoleniowe), min.: Przekazywanie precyzyjnych informacji, Skuteczne argumentowanie i przekonywanie do swoich racji, Nastawienie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, Zarządzanie sobą w czasie, Radzenie sobie ze stresem i presją czasu

 • Cyklu szkoleń podnoszących kompetencje pracownicze (łącznie 72 dni szkoleniowe), min.: Zarządzanie przepływem informacji w organizacji, Budowanie współpracy między zespołami/działami

REZULTATY PROJEKTU

 • Szkoleniami objęto 268 uczestników

 • Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,80 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy

 • Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy

 • Poprawa współpracy i komunikacji w obrębie zespołów i pomiędzy nimi w firmie

 • Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.