Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Projekty

Grupa Veolia

Grupa Veolia jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Veolia działa w Polsce od 1994 roku poprzez kilkanaście podmiotów zależnych, zatrudniając prawie 5000 pracowników, których skupia wokół kluczowych wartości: SOLIDARNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZACUNKU, INNOWACYJNOŚCI I ORIENTACJI NA KLIENTA.

W efekcie wieloetapowego postępowania selekcyjnego jesteśmy od 2017 roku dostawcą usług szkoleniowych dla spółek grupy VEOLIA w Polsce.

 

POTRZEBY FIRMY

Usługi oferowane przez podmioty Grupy Veolia charakteryzuje wysoka jakość, kompleksowość rozwiązań, która realizowana jest dzięki kompetencjom zespołu oraz wieloletnich doświadczeń międzynarodowych organizacji. Wymaga to od kadry kierowniczej szerokiego spojrzenia na biznes, wysokiego poziomu świadomości biznesowej, bardzo dobrych umiejętności przywódczych, pozwalających na kształtowanie silnej i inspirującej postawy lidera, który potrafi integrować zespół wokół wspólnych celów biznesowych, budować zaangażowanie swoich pracowników, wspierać ich w rozwoju, budować pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz i do wewnątrz organizacji, mając na względzie nadrzędne wartości firmy.

 

CEL PROJEKTU

Celem realizowanych szkoleń jest aktualizacja wiedzy, rozwój i doskonalenie posiadanych już kompetencji oraz podniesienie efektywności pracy poszczególnych grup stanowiskowych zgodnie z najnowszymi trendami i rozwiązaniami szkoleniowymi. Szkolenia realizowane są w różnych obszarach tematycznych i merytorycznych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach zawartej umowy zrealizowaliśmy dla klienta:

 • 96 dni szkoleniowych

 • ponad 20 tematów szkoleniowych, min.: Organizacja pracy i zarządzanie czasem, Wyznaczanie celów i delegowanie zadań, Zarządzanie zespołem, Motywacja 3.0, Motywowanie i angażowanie do efektywnej pracy, Zarządzanie efektywnością pracowników , Monitorowanie i kontrolowanie wyników pracy, Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym, Techniki negocjacji, Techniki wywierania wpływu, Proaktywność i kreatywne myślenie w biznesie, Budowanie relacji – czyli jak zdobyć zaufanie, szacunek i lojalność, Budowanie współpracy w strukturze rozproszonej, Budowanie współpracy między zespołami, działami, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole, Budowanie otwartości na zmiany, Work life balance, Metody radzenia sobie ze stresem w organizacji biznesowej, Doskonalenie efektywności osobistej z zachowaniem równowagi wewnętrznej

 • Warsztaty facylitacyjne dla zespołów

REZULTATY PROJEKTU

 • Szkoleniami objęto ponad 650 Uczestników

 • Za zrealizowane szkolenia otrzymaliśmy średnią ocen na poziomie 4,50 (5,00 ocena maksymalna). W ramach szkoleń Uczestnicy oceniali m.in.: program szkolenia, sposób jego prowadzenia przez trenera, przydatność treści szkolenia w kontekście wykonywanej pracy oraz gotowość i możliwość zastosowania szkolenia w swojej codziennej pracy

 • Każde szkolenie zakończone zostało przygotowaniem uczestników przez trenera do wdrożenia nowych kompetencji do środowiska pracy

 • Poprawa współpracy w obrębie zespołów i pomiędzy nimi w organizacji

 • Podniesienie skuteczności kierowania zespołami

 • Podniesienie efektywności pracy kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników

W wyniku bardzo dobrej oceny jakości naszej pracy przez dział HR oraz Uczestników szkoleń w roku 2019 zostaliśmy wybrani dostawcą usług szkoleniowych na lata 2020-2022.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.