Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność liderów i organizacji

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności skutecznego zarządzania zespołem wielopokoleniowym: Baby Boomers przez X, Y, do Z. Szkolenie pozwoli uczestnikom na rozwój umiejętności budowania środowiska sprzyjającego wymianie wiedzy i doświadczenia w zespole wielopokoleniowym oraz określenie korzyści wynikających z zachowania ciągłości pokoleniowej w organizacji.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie stosować narzędzia zarządzania zespołem adekwatnie do potrzeb, możliwości i wieku pracowników
 • Korzystać z doświadczeń i potencjału wszystkich pracowników w celu budowania wartości firmy
 • Organizować pracę podwładnym zapewniając płynny przepływ informacji, doświadczeń i nowych możliwości w zespołach wielopokoleniowych
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności kierowania zespołem wielopokoleniowym
 • Wykorzystanie potencjału i różnych doświadczeń pracowników do skutecznej realizacji zadań
 • Wzrost efektywności współpracy w zespole wielopokoleniowym
 • Wzrost lojalności i stabilności funkcjonowania podległych zespołów pracowniczych

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Stworzenie stabilnych, zintegrowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Zwiększenie efektywności pracy i współpracy zespołowej
 • Poprawa konkurencyjności firmy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Mozaika pokoleń – charakterystyka 4 pokoleń w pracy

 • Różnice pomiędzy pokoleniowe
 • „Kanapka pokoleniowa” – jakie korzyści i zagrożenia niesie relacja Mistrz i uczeń
 • Stosunek do autorytetów różnych grup pokoleniowych
 • Różnice w sposobach uczenia się – zdobywania i przekazywania wiedzy
 • Budowanie wiarygodności poprzez różnorodne atrybuty wizerunku
 • Koła liderskie Adaira – na czym powinien się skupić lider zespołu międzypokoleniowego

Zasady skutecznego zarządzania różnorodnym zespołem

 • Zastosowanie określonego stylu przywódczy w zależności od pokolenia: Baby boomers, X, Y, Z
 • Co motywuje różne pokolenia: Baby boomers, X, Y, Z?
 • Moje preferencje przywódcze jako lidera – autodiagnoza stylu zarządzania różnorodnością.
 • Budowanie autorytetu w zespole wielopokoleniowym – czyli jak pogodzić różne potrzeby, oczekiwania, wartości, idee/ poglądy i cele?
 • Inteligencja emocjonalna menedżera – kluczowa kompetencja budująca wiarygodność i pozycję menedżera w zespole różnorodnym
 • Błędy liderów w zarządzaniu różnorodnym zespołem.

Konflikt w zespole wielopokoleniowym

 • Przyczyny konfliktów w zespołach różnorodnych.
 • Co budzi niechęć i demotywuje poszczególne generacje?
 • Jak rozwiązywać sytuacje trudne w zespołach wielopokoleniowych
 • Konflikt i zachowania patologiczne. Czy zawsze musi się skończyć źle?
 • Kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny?

Dialog międzypokoleniowy – rafy i bariery

 • Komunikacja i zarządzanie informacją w zespole międzypokoleniowym
 • Komunikowani wartości w zespole wielopokoleniowym
 • Savoir vivre w zespole – jakie zachowania są akceptowalne dla poszczególnych pokoleń
 • Czy kompetencje językowe mają znaczenie – esej czy SMS
 • Bariery komunikacyjne w zespole międzypokoleniowym

Organizacja pracy wspierająca zespoły międzypokoleniowe

 • Praca zespołowa – podstawy, cechy, zasady
 • Spotkania w zespole wielopokoleniowym
 • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Mentoring odwrócony – zasady
 • Podejście do zmian w firmie
  • zasady zarządzania swoimi zadaniami
  • elastyczność – co to znaczy w praktyce
  • tempo adaptacji – jak na nie wpływać

Budowanie kapitału społecznego jako element zarządzania zespołem w pracy

 • Co jest ważne dla pracowników?
 • Motywowanie różnych pokoleń – tak samo czy inaczej?
 • Społeczna odpowiedzialność firm – ważne dla otoczenia czy dla naszych pracowników
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.