Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność liderów i organizacji

Budowanie kultury FEEDBACKU – czyli skutecznego przepływu informacji w zespole

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwijanie umiejętności zarządzania przepływem informacji o wynikach i realizowanych zadaniach, unikania typowych błędów popełnianych przez liderów w trakcie przekazywania informacji zwrotnej oraz skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych w tym narzędzi feedback’owych w codziennej pracy lidera. Budowanie kultury feedbacku oznacza tworzenie w organizacji nawyku i zwyczaju stosowania feedbacku przez wszystkich i każdego dnia.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Budować zaangażowanie i motywację w zespole
 • Transparentnie informować o oczekiwaniach względem swojego zespołu
 • Udzielać pochwał inspirujących do działania
 • Przekazywać konstruktywną krytykę
 • Wyrażać opinię, w konstruktywny sposób
 • Rozwijać skuteczność zespołu
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost poczucia wpływu na własny poziom stresu
 • Wzrost pewności siebie i odwagi menedżerskiej
 • Wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, silnej niepewności, licznych zmian czyli tzw. świcie VUCA
 • Wzrost skuteczności kierowani zespołem, uwzględniając różne cechy osobowości i potrzeby emocjonalne swoich ludzi
 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników do skutecznej realizacji zadań

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa atmosfery współpracy między działami i pracownikami
 • Stworzenie stabilnych, zintegrowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Zwiększenie efektywności pracy i współpracy zespołowej
 • Wyższa skuteczność w realizacji celów organizacji
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
­Zespół w organizacji.

 • Istota i specyfika pracy zespołowej oraz projektowej.
 • Kształtowanie nastawienia kooperacyjnego w grupie.
 • Tworzenie normy i zasad współpracy w zespole
 • Rozumienie potrzeb i oczekiwań członków zespołu – rola klienta wewnętrznego.
 • Nastawienie na współpracę oraz wspólny cel i odpowiedzialność za rezultaty pracy.
 • Spójność grupy – budowanie więzi grupowej (proces integracji zespołu).

 

Budowanie współpracy i komunikacji w zespole

 • Zasady skutecznej komunikacji wewnątrz grupy i ich wpływ na efektywność realizowanych zadań w zespole i pomiędzy zespołami
 • Zarządzanie obiegiem informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Problemy w komunikacji – jak diagnozować poziom wymiany informacji i transferu wiedzy w firmie
 • Przeszkody w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężani
 • Techniki komunikacyjne wykorzystywane w sytuacjach współpracy
 • Feedback jako codzienne narzędzie menedżera
 • Udzielanie szybkiej i konstruktywnej informacji zwrotnej po zdarzeniu

Warsztat udzielania informacji zwrotnych we współpracy zespołowej

 • Budowanie kultury feedbacku w zespole i w organizacji
 • Feedback narzędziem wsparcia i mobilizacji innych do współpracy
 • Czemu tzw. kanapka nie działa? Kluczowe zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Przekonania menadżerów i pracowników na temat informacji zwrotnej (fakty i opinie)
 • Struktura, procedura udzielania feedbacku
 • Metody i techniki feedbacku
 • Udzielanie feedbacku o statusie prac w realizacji projektu.
 • Feedback wspierający i doceniający wyniki i kompetencje pracowników
 • Feedback jako konstruktywna krytyka
 • Feedback jako modelowanie nieprawidłowych zachowań
 • Co robić, gdy po feedbacku psują się relacje
 • Reagowanie na trudne sytuacje podczas feedbacku
 • Asertywne zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych – wpływ na pracę zespołu

 

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.