Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność osobista

Zarządzanie emocjami i rozwijanie empatii

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności rozpoznawania i kontroli swoich emocji, a dzięki
czemu umiejętność świadomego kierowania nimi, a także rozwój umiejętności „wejścia w buty”
drugiej osoby czyli poznania i zrozumienia jej świata potrzeb i przezywanych emocji, dzięki czemu uczestnicy
będą budowali pogłębione i skuteczniejsze relacje z współpracownikami, przełożonymi oraz klientami, lepiej
przez to ich rozumiejąc.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Szybciej rozpoznać swoje emocje i zapobiegać frustracjom
 • Otwarcie komunikować swoje potrzeby i emocje
 • Zachować więcej spokoju i swobody w relacjach z klientami i współpracownikami
 • Budować bardziej empatyczne relacje z ludźmi
 • Skuteczniej rozwiązywać problemy w zespole
 • Lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami w stresujących sytuacjach (np. podczas prezentacji,
  rozmowy z trudnym klientem)
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Budowanie długotrwałych i głębszych relacji interpersonalnych
 • Lepsze rozumienie perspektywy drugiej strony i jej potrzeb
 • Skuteczne wykorzystanie technik do budowania empatycznego kontaktu
 • Wyższa efektywność osobista

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Lepsza współpraca ludzi w organizacji
 • Lepsza atmosfera pracy
 • Większa satysfakcja z pracy w organizacji
 • Skuteczniejsze przywództwo w organizacji
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Rozwój świadomości emocjonalnej (podstawowe pojęcia dotyczące inteligencji emocjonalnej:
  samoświadomość-samokontrola-samoregulacja)
 • Zarządzanie emocjami
    • Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych i innych ludzi
    • Rozumienie procesów emocjonalnych i różnych rodzajów emocji . Podejście racjonalne, a
     emocjonalne do działania
    • Rodzaje emocji
    • Sposoby wyrażania emocji, w tym wyrażania emocji trudnych – różne typy reakcji ludzi
    • Samokontrola – kontrola poziomu i sposobów wyrażania emocji
    • Mechanizmy obronne – czyli co blokuje nasze emocje
    • Sposoby neutralizowania niepożądanych stanów emocjonalnych
    • Samoregulacja – jak przywrócić równowagę emocjonalną, jak zbudować odporność psychiczną i
     emocjonalną w sytuacjach trudnych

 

 • Wpływ poczucia własnej wartości na efektywność działania (poczucie kontroli nad sytuacją). Źródło
  wpływu na własne reakcje i sposób radzenia sobie ze stresem
 • Wpływ nastawienia oraz sposobu myślenia na stany emocjonalne, rola samospełniających się przepowiedni
 • Kształtowanie i wzmacnianie poziomu empatii. Rozwijanie wrażliwości interpersonalnej i społecznej
 • Czym jest empatia. Trzy rodzaje empatii: współczucie, empatia poznawcza i empatia emocjonalna
 • Jak słuchać, aby faktycznie usłyszeć intencje, potrzeby i emocje drugiej osoby
 • Sposoby budowania głębszego porozumienia czyli empatycznego kontaktu z ludźmi
 • Jak być wrażliwym dla ludzi, a twardym dla zdania, czy problemu?
 • Empatyczny lider, empatyczny zespół i empatyczny pracownik 21 wieku

 

 • Znaczenie i zastosowanie inteligencji emocjonalnej w relacjach zawodowych
 • Wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu relacji interpersonalnych
   • Umiejętność rozpoznawania relacji międzyludzkich oraz nastawienia emocjonalnego
   • Konstruktywne wyrażanie emocji w biznesie
   • Wpływ systemu przekonań na nawykowe reakcje i odczuwane emocje
   • Emocje w komunikowaniu się
   • Emocje we współpracy i rozwiązywaniu problemów zespołowych

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.