Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność osobista

Mindfulness w Pracy

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności budowania uważności, poprawy koncentracji uwagi i
świadomej obecności w czasie pracy dzięki czemu uczestnicy będą bardziej efektywni w swojej pracy oraz będą
budowali bardziej satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami, przełożonymi i klientami. Szkolenie pozwoli
także na rozwój postawy większej bezstronności, spokoju i wewnętrznej stabilności, co w finale zwiększy
work-life balance.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Uważnie radzić sobie z natłokiem myśli i trudnych emocji
 • Uważnie radzić sobie z nadmiarem informacji, danych
 • Przeciwdziałać rozproszeniu umysłu
 • Lepiej koncentrować sia na zadaniach, priorytetach oraz na osiąganiu ustalonych celów
 • Stosować w praktyce wybrane techniki z zakresu uważności (mindfulness)
 • Minimalizować stres oraz koszty emocjonalne i energetyczne z tym związane
 • Lepiej wykorzystać energię, harmonizować równowagę miedzy ciałem, a umysłem w sytuacji przeciążenia i
  stresu
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Lepsze zarzadzanie swoją energią i koncentracją uwagi
 • Skuteczne działanie w sytuacjach trudnych i silnych emocji
 • Większa proaktywność działania i zaangażowanie w pracę
 • Skuteczniejsze wykonywanie zadań (na czas i odpowiedniej jakości)
 • Poprawa efektywności pracy, lepsza organizacja pracy
 • Poprawa pracy zespołowej
 • Budowanie bardziej satysfakcjonujących, głębszych relacji z ludźmi

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Lepsza atmosfera pracy i współpraca ludzi w organizacji
 • Większa satysfakcja z pracy w organizacji
 • Wzrost efektywności pracy ludzi
 • Lepsze rezultaty i wyniki biznesowe
 • Wzrost zaangażowania pracowników

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Mindfulness czyli praktyka uważności na co dzień

 • Co oznacza życie „tu i teraz”?
 • Postawa: zawieszenia pomiędzy czekaniem na przyszłość, a rozpamiętywaniem przeszłości
 • Czym jest praktyka uważności i jak może pomóc w redukcji stresu i poprawie efektywności osobistej. Czemu
  mindfulness jest ważne we współczesnym świcie VUCA?

 

Mindfulness – czyli umysł pełny siebie

 • Przyczyny i rozpoznawanie niespokojnego umysłu
 • Praca z rozkojarzeniem. Radzenie sobie z zakłócaczami i rozpraszaczami (tzw. dystraktorami) oraz tzw.
  złodziejami czasu
 • Reagowanie na nadmiar bodźców (szczególnie danych i informacji). Praca w złożonym i zmiennym środowisku
  oraz pod presją czasu i nadmiaru zadań.
 • Wpływ mulitaskingu na nasz mindfulness
 • Bezrefleksyjność jako obrona przed nadmiarem bodźców
 • Dwa rodzaje myślenia wg D. Kahnemana
 • Konsekwencje życia na „autopilocie” – jak go wyłączać?
 • Myślenie głębsze, refleksyjne
 • Redukowanie reaktywności, a w to miejsce rozwijanie proaktywności
 • Uspokajanie umysłu – czyli jak nauczyć się robić NIC. Jak nauczyć się ciszy w sobie?
 • Badanie strumienia myśli. Dostrzeganie przepływu myśli i panowanie nad tym przepływem
 • Pełna świadomość swoich myśli, doznań i przeżyć
 • Rozwijanie postawy obserwatora
 • Stan flow

 

Praktykowanie uważności poznawczej

 • Uważność w życiu codziennym. Bycie tu i teraz bez oceny
 • Budowanie w sobie postawy wdzięczności i życzliwości. Wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej
  postawy
 • Budowanie stabilnej i adekwatnej samooceny wpływającej na wzrost pewności siebie.
 • Redukowanie stresu i uwalnianie potencjału kreatywności

 

Praktykowanie uważności ciała i umysłu. Rozwój poprzez głębszy wgląd w siebie

 • Uważność w życiu codziennym, konsekwentnie budowana dzień po dniu
 • Uważny ruch i świadomość ciała
 • Uważne myślenie
 • Uważne komunikowanie się
 • Ćwiczenia praktyczne wybranych technik z zakresu „mindfulness” m.in.:
 • Pogłębiony oddech jako podstawowa technika budowania uważności
 • Uważna obserwacja, ćwiczenia na wyłączanie autopilota
 • Techniki aktywnego, uważnego słuchania
 • Trening Jacobsona i inne techniki relaksacyjne
 • Koncentracja, kontemplacja i medytacja

 

Mindfilness jako sposób na bardziej świadome uczestniczenie w organizacji

 • Uważność jako narzędzie zarządzania czyli wpływu na własna pracę, prace zespołu i relacje z
  przełożonym
 • Radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami, bardziej świadome i zrównoważone reagowanie
 • Koncentracja na relacjach w zespole. Rozwijanie pogłębionych i bardziej empatycznych relacji
 • Rozwój większej autonomii, samodzielności i odpowiedzialności w pracy
 • Nastawienie na cel. Rozwijanie postawy konsekwentnego dążenia do celu i koncentrowania się na
  priorytetach
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.