Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność osobista

Krytyczne myślenie w biznesie – kluczowe kompetencje XXI wieku

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności krytycznego myślenia, prowadzenia racjonalnych i
logicznych rozmów oraz skuteczniejszego radzenia sobie z zarządzaniem nadmiarem danych , faktów i informacji
w codziennej rzeczywistości.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Odróżniać fakty od opinii
 • Dostrzegać związki przyczynowo –skutkowe
 • Skutecznie wnioskować kierując się dowodami
 • Zadawać kluczowe pytania krytyczne
 • Stosować sprawdzone narzędzia krytycznego myślenia
 • Skutecznie dyskutować i racjonalnie argumentować
 • Rozwiązywać najbardziej złożone dylematy i problemy

 

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Skuteczniejsza praca w obliczu presji czasu i nadmiaru informacji
 • Rozwinięcie odwagi w dyskutowaniu skupionym na problemie i logicznym argumentowaniu
 • Bardziej racjonalne dyskusje i precyzyjniejsze porozumiewanie się
 • Podejmowanie trafniejszych decyzji
 • Wzrost efektowność osobistej

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Wzrost skuteczność rozwiazywania złożonych problemów
 • Poprawa atmosfery pracy
 • Wzrost skuteczności komunikacji pracowników

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Krytyczne myślenie – wprowadzenie

 • Czym jest myślenie krytyczne? Zasady krytycznego myślenia
 • Myślenie krytyczne, a krytycyzm i krytykanctwo – czyli jak nie być krytycznym wobec rozmówcy, a wobec
  problemu lub sytuacji? Dlaczego boimy się krytyki?
 • Myślenie krytyczne jako umiejętność myślenia refleksyjnego
 • Dwa systemy myślenia wg. D. Kahneman i ich sposób działania

 

Egocentryzm myślenia – czyli jak przejść od zamkniętego do otwartego umysłu

 • Nastawienie i przekonania – jak wpływają na nasz sposób myślenia i działania?
 • Zmiana nastawienia – czy to możliwe?
 • Stereotypy i uprzedzania – w jaki sposób wpływają na nasz sposób percepcji i myślenia?
 • Heurystyki i błędy poznawcze. Sztywność poznawcza i lenistwo poznawcze – co to jest i jak im
  przeciwdziałać?
 • Praca z przekonaniami ograniczającymi – 5 zasad zdrowego myślenia

 

Przeciążenia poznawcze

 • Fake newsy, postprawda – co to jest i jak sobie z tym radzić w świecie VUCA?
 • Bańka informacyjna – jak wyjść poza ograniczony zasób informacji?
 • Jak bronić się przed nadmiarem danych i informacji oraz manipulacją faktami
 • Ocena wiarygodności informacji – czyli weryfikacja treści i źródła informacji

 

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia

 • Wyzwania i bariery w rozwoju krytycznego myślenia
 • Sposoby i narzędzia rozwoju krytycznego myślenia
 • Rodzaje pytań krytycznych. Jak kwestionować status quo?
 • Pytania sokratyjskie
 • Poszukiwanie dowodów. Jak myśleć dowodami?
 • Reguły logicznego wnioskowania. Błędy logiczne.
 • TOC – Teoria Ograniczeń w myśleniu krytycznym

 

Zasady racjonalnej (krytycznej) dyskusji – czyli jak komunikować się krytycznie, unikając oceniania i
krytykowania?

 • Słuchanie czy słyszenie? Poziomy i narzędzia słyszenia – uszy Von Thuna
 • Wieloznaczność słów, a precyzja komunikatu. Jak komunikować się precyzyjnie?
 • Rodzaje argumentów i logiczna argumentacja.
 • Sposoby prowadzenia rzeczowej dyskusji.
 • Jak dyskutować by nie urazić oraz nie wpadać w konflikty a szukać rozwiązań?
 • Radzenie sobie z krytyką. Jak krytycznie oceniać pomysły biznesowe i osobiste?

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.