Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   HRM – Szkolenia

Zarządzanie kompetencjami

Cele

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności zarządzania kompetencjami w firmie oraz budowania modeli kompetencyjnych i ich wdrożenia do wymaganych procesów HR’owych i zarządczych.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

• Analizować czynności i zadania pod kątem ich definiowania i ewaluacji

• Opracować kompetencyjne do stanowisk pracy wg wybranego modelu

• Zarządzać kompetencjami na poziomie systemowym w organizacji

• Usprawniać wybrane obszary Zarządzania Kapitałem Ludzkim

• Stosować zasady konstruowania podstawowych narzędzi służących do opisu i diagnozy kompetencji

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
• Poznanie podstawowych zasad budowy systemów kompetencyjnych
• Poznanie narzędzi diagnozy, oceny i rozwoju kompetencji
• Zwiększenie świadomości biznesowej pracowników i ich odpowiedzialności za rozwój

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI
• Wzrost efektywności pracy pracowników
• Poprawa wyników biznesowych organizacji
• Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowniczego w organizacji
• Zwiększenie odpowiedzialności przełożonych za rozwój pracowników

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zarządzanie kompetencjami w organizacji:

• Istota zarządzania kompetencjami w organizacji.

• Zarzadzanie kompetencjami, a strategia personalna i strategia biznesowa organizacji.

• Kompetencje, a system wartości w firmie

• Budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami

• Wdrażanie modelu kompetencyjnego w organizacji – zalety i wady

Zastosowanie modelu kompetencji w różnych procesach HR’owych:

• Rekrutacja i selekcja pracowników

• Ocena efektywności pracy pracowników

• Audyt kompetencyjny

• System motywacyjny w firmie

• Zarządzanie rozwojem pracowników

• Zarządzanie talentami

• Budowanie ścieżek rozwoju etc.

Tworzenie własnego modelu kompetencyjnego dla firmy

• Wybór metodyki pracy – rodzaje kompetencji, rodzaje skal i miar kompetencyjnych

• Zbieranie materiałów do tworzenia modelu (wywiady, panel ekspercki, dokumentacja personalna firmy)

• Wybór i zdefiniowanie kompetencji do modelu na wszystkich poziomach organizacji

• Opis kompetencji na skali rozwojowej, wybór wskaźników co oceny (behawioralnych)

• Określenie profili kompetencyjnych na wszystkich poziomach organizacji

Wdrożenie modelu kompetencyjnego do procesów HR’owych w organizacji:

• Zaplanowanie procesu wdrożenia

• Zakomunikowanie modelu kompetencyjnego w organizacji

• Przygotowanie menedżerów i pracowników do pracy z modelem kompetencyjnym

• Monitorowanie i bieżące wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian w przebiegu wdrożenia

• Ocena skuteczności wdrożenia oraz trafności modelu kompetencyjnego

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.