Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   HRM – Szkolenia

Train the Trainer

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój kompetencji trenerów wewnętrznych, menadżerów i osób odpowiedzialnych za rozwój umiejętności wewnątrzorganizacyjnych, w szczególności stosowania metod i technik skutecznego przekazywania wiedzy oraz wykorzystywania dynamiki procesów grupowych w procesie przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie stosować i dobierać techniki pracy trenera zgodnie z dynamiką i sposobami pracy grupy
 • Efektywnie stosować różnorodne metody prowadzenia szkoleń
 • Skutecznie używać języka perswazji i mowy ciała
 • Poradzić sobie w sytuacjach trudnych w trakcie szkolenia, tj. radzenie sobie z pytaniami, zastrzeżeniami, krytyką ze strony uczestników etc.
 • Efektywnie kontrolować czas w trakcie szkoleń
 • Skutecznie radzić sobie z tremą w trakcie pracy szkoleniowca
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
• Wzrost efektywności pracy trenera/menadżera w rozwoju podwładnych
• Wzrost skuteczności realizacji procesu nauczania i przekazywania wiedzy
• Skuteczne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń i innych form rozwojowych
• Lepsze rozumienie zadań przez współpracowników i podwładnych
• Poprawa wymiany wiedzy i doświadczeń w zespole i pomiędzy pracownikami

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

• Wzrost efektywności rozwoju ludzi w organizacji
• Wzrost poziomu zaangażowania pracowników
• Wzrost skuteczności procesu uczenia się i onboardingu w organizacji
• Wzrost efektywności pracy zespołów pracowniczych
• Poprawa jakości współpracy i wymiany informacji miedzy pracownikami
• Eliminacja marnotrawstw związanych z nieefektywnym prowadzeniem działań szkoleniowo-rozwojowych

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Wprowadzenie do train the trainer

• Style uczenia się dorosłych

• Role i zadania trenera (trener gwiazda, lider, uczestnik i obserwator)

• Dynamika grupy– sposoby pracy grupy podczas szkolenia oraz odpowiednie techniki pracy z grupą

• Dobór odpowiednich technik pracy trenera. Warsztat pracy trenera – różne metody prowadzenia szkoleń m.in.: wykład i prezentacja, analiza przypadków, praca indywidualna i praca w grupach, dyskusje kierowane, burza mózgów, mind mapping, kontraktowanie zadań wdrożeniowych

Prowadzenie szkolenia i wystąpień publicznych

• Opracowanie programu szkoleniowego

• Dobór odpowiednich form szkoleniowych

• Przeprowadzanie zadań praktycznych

• Zasady przygotowania prezentacji

• Struktura i plan prezentacji

• Forma prezentacji

• Wybór materiałów i pomocy audiowizualnych do różnych from szkoleniowych

• Elementy konstrukcyjne krótkich przemówień. Model INTRO w prezentacji

• Techniki wywierania wpływu podczas wystąpień publicznych i prezentacji:

 • język perswazji
 • mowa ciała (kontakt wzrokowy, mimika, postawa i gestykulacja)
 • dystans i przestrzeń
 • różne sposoby pracy przy różnym ustawieniu sal treningowych
 • praca z głosem
 • przygotowanie slajdów wzmacniających przekaz i odpowiednie ich używanie

• Moja prezentacja – uczestnicy w podzespołach przygotowują prezentację, która jest nagrywana kamerą. Otrzymują informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów rozwojowych.

Sytuacje trudne w trakcie szkolenia

• Rozkład sił w grupie – typologia uczestników szkolenia i sposoby pracy z nimi

• Radzenie sobie z pytaniami, zastrzeżeniami, krytyką ze strony uczestników

• Trudny uczestnik – powody zachowań i strategie radzenia sobie z nim

• Kontrola czasu w trakcie szkolenia

• Radzenie sobie z trudnymi pytaniami

• Trema – sposoby radzenia sobie z nią

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.