Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Zespołowe kompetencje sprzedażowe – efektywność zespołów

Zarządzanie marką w dobie cyfryzacji – czyli jak znaleźć prawdę i się nią podzielić

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój kompetencji związanych z zarzadzaniem marką w dobie cyfryzacji wysokiej konkurencyjności  i ciągłych zmian zachodzących w otoczeniu konsumenckim.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Kierować marką/produktem i jej pozytywnym wizerunkiem na rynku
 • Rozwijać umiejętności współpracy i prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy działem marketingu i sprzedaży
 • Definiować cele zgodnie z potrzebami i możliwościami realizacyjnymi obu w/w działów, firmy i jej pozycji rynkowej

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Czym jest marka i jaka jest jej wartość dla przedsiębiorstwa.
 • Czy i kiedy warto inwestować w markę?
 • Co stanowi o sile marki
 • atrybuty racjonalne i emocjonalne – rosnąca rola emocji
 • platforma marki – pozycjonowanie i osobowość
 • narzędzia budowy marki – mapa pozycjonowania, piramida marki
 • marka vs profesja – marka to więcej niż jeden zawód
 • dziś marka to już nie tylko logo – wizerunek marki i wizerunek firmy to jedno
 • waga reputacji firmy, zwłaszcza w dobie Internetu
 • Jak zbudować silną markę
 • proces budowania marki, główne etapy: od „nie znam” po „polecam”
 • zarządzanie doświadczeniem klienta: komunikacja marketingowa, a budowanie relacji z klientami – marketing rekomendacji
 • przykłady silnych marek z różnych branż, studia przypadków
 • Od monologu do dialogu – marketing Ery Cyfrowej.
 • Rozwój nowych technologii od 2000 i ich wpływ na biznes i marketing.
 • internet, internet mobilny, internet rzeczy
 • kryzys zaufania i rozwój społeczności internetowych
 • spadek konsumpcji mediów tradycyjnych na rzecz cyfrowych
 • zmęczenie reklamą, rosnąca rola reputacji w sieci i rekomendacji
 • marketing wczoraj i dziś
 • komunikacja omnikanałowa
 • Eksplozja mediów społecznościowych i zjawisko „cyfrowego tłumu”. Szanse i zagrożenia dla marketingu.
 • Marka „interaktywna” (dialog z konsumentem, a nie monolog) i „użyteczna” (dostarczanie wartościowych treści i działań, a nie nachalnej reklamy).
 • content marketing czyli marketing treści
 • marketing kontekstowy
 • marketing internetowy, SEO/SEM, działania e-PR
 • współpraca marek z blogosferą
 • storytelling – za każdą marką stoi historia
 • przejrzystość i autentyczność
 • odpowiedzialność społeczna a budowanie marki
 • Marketing spersonalizowany – zjawisko Big Data i jak je wykorzystać. Korzyści z gromadzenia danych i systemów CRM.
 • Nowe trendy społeczne związane z rozwojem technologii i ich wpływ na biznes
 • era dostępu, a nie posiadania
 • ekonomia współpracy i współdzielenia
 • rozwój systemu peer-to-peer
 • crowdsourcing – czerpanie z tłumu
 • crowdfunding – finansowanie społecznościowe
 • Światowe megatrendy i co z tego wynika dla marketingu.
 • Foresight kulturowy dla Polski wg analizy Stratosfery (Grupa Deloitte)
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost świadomości zastosowania nowoczesnych narzędzi Marketingowych
 • Poprawa widoczności produktów w punktach sprzedaży oraz Internecie
 • Podejmowania decyzji w oparciu o twarde dowody
 • Poprawa przepływu informacji z i do komórki Marketingowej
 • Poprawa współpracy między działami marketingu i sprzedaży
 • Wzrost efektywności budżetowej działań promocyjnych

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności zarzadzania marką
 • Wzrost efektywności budżetowej realizowanych działań marketingowych
 • Wzrost skuteczności działań promocyjnych, reklamowych
 • Wzrost efektywności dystrybucji i sprzedaży produktów
 • Wzrost rozpoznawalności marek produktów
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.