Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Zespołowe kompetencje sprzedażowe – efektywność zespołów

Trade marketing – czyli jak skutecznie budować pozycję firmy w kanałach sprzedaży?

Cele

CELEM SZKOLENIA jest poznanie narzędzi Trade Marketingowych (B2C i B2B) oraz efektywne ich zastosowanie w świadomym budowaniu pozycji firm/marek w kluczowych kanałach sprzedaży.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie stosować metody i narzędzia Trade Marketingowe
 • Świadomie dopasowywać rozwiązania do kanałów sprzedaży/dystrybucji
 • Poprawiać efektywność działań TM, właściwie definiować cele i budować rozwiązania adekwatnie do specyfiki kanałów sprzedaży
 • Stosowania różnych metod pozycjonowania produktów/marek w kanale dystrybucyjnym

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Definicja nowoczesnego Trade Marketingu.
 • Trade marketing jako narzędzie i miejsce w strukturze organizacyjnej
 • Strategia trade marketingu. Rola trade marketingu w organizacji – budowanie marki, pozycjonowanie produktów, wsparcie procesu sprzedaży
 • Kluczowe obszary działania:
 • Strategie produktowe, kanałowe i promocyjne. Jak skutecznie budować pozycje firmy w poszczególnych kanałach sprzedaży i poszczególnych Klientach
 • Plany trade marketingowe – planowanie, wdrażanie i egzekucja aktywności TM
 • Budowanie relacji w kanale dystrybucji. Wspieranie komunikacji z partnerami handlowymi.
 • Zarządzanie kategorią produktową
 • Współpraca Trade Marketingu z innymi działami w firmie:
 • Marketing i Sprzedaż jako klienci wewnętrzni procesu Trade Marketingowego. Zbudowanie trwałych relacji opartych na efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami
 • Mapowanie i optymalizacja procesów między działowych.
 • Definiowanie ról i odpowiedzialności w ramach działań trade marketingowych.
 • Komunikacja i współpraca między działem Marketingu i Sprzedaży (budowanie zespołów projektowych: Customer Team’ów/ Chanel Team’ów)
 • Organizacja pracy Trade Marketingu:
 • Kompetencje marketingowe i sprzedażowe pracowników Trade Marketingu.
 • Podejście z perspektywy kanałów i partnerów handlowych vs. marek i kategorii produktów
 • Cykl pracy Trade Marketingu.
 • Psychologia zachowań klienta sieci dystrybucyjnej
 • Fazy procesu podejmowania decyzji
 • Jak zgrać interesy firmy, konsumenta i partnera handlowego?
 • Narzędzia Trade Marketingu B2C – rodzaje, zasady tworzenia , monitoring i ocena ich skuteczności
 • Psychologiczne mechanizmy stosowane w promocjach konsumenckich
 • Promocje offline i online
 • Konkursy, Loterie
 • Sprzedaż premiowa
 • Programy lojalnościowe
 • Próbki
 • Eventy itp.
 • Narzędzia Trade Marketingu B2B – rodzaje, zasady tworzenia, monitoring i ocena ich skuteczności
 • Programy sprzedażowe
 • Incentive
 • Programy lojalnościowe

Eventy dla kanału dystrybucji

 • Co-marketing z klientem. Zasady tworzenia, zarządzania i rozliczania wspólnych z dystrybucją budżetów marketingowych;
 • Materiały POS:
 • Główne zasady tworzenia POSM. Nowe trendy w kreacji
 • Skuteczne kampanie w miejscu sprzedaży
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost świadomości zastosowania nowoczesnych narzędzi Trade Marketingowych
 • Podejmowania decyzji w oparciu o twarde dowody
 • Poprawa przepływu informacji z i do komórki Trade Marketingowej
 • Poprawa widoczności produktów w punktach sprzedaży
 • Poprawa współpracy między działami marketingu i sprzedaży

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności działań promocyjnych
 • Wzrost efektywności dystrybucji i sprzedaży produktów
 • Budowa wizerunku profesjonalisty

•             Wzrost efektywności budżetowej działań promocyjnych

Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.