Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność zespołów

Zarządzanie nadmiarem informacji

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności aktywnego i skutecznego zarzadzania obiegiem informacjami w zespole oraz bieżącego eliminowania wszelkich nadmiarów informacyjnych wprowadzających zakłócenia w sprawnej komunikacji

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie zarządzać efektywnym przepływem informacji pomiędzy pracownikami
 • Identyfikować miejsca kumulacji informacji oraz sposoby udrażniania ich przepływu
 • Skutecznie dzielić otrzymane informacje na: ważne i szum informacyjny
 • Skutecznie targetować odbiorców danej informacji
 • Aktywnie i na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy związane z nadmiarem danych
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Udrożnienie i przyspieszenie przepływu informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Wzrost jakości i odpowiedzialności za przekazywane informacje
 • Właściwe selekcjonowanie i adresowanie informacji w zespole
 • Wzrost efektywności współpracy zespołowej
 • Usprawnienie przepływu pracy miedzy stanowiskami i zespołami

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności realizacji celów i strategii firmy
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Poprawa efektywności przepływu procesów w organizacji
 • Poprawa skuteczności obiegu informacji w firmie
 • Wzrost szybkości reagowania na ważne zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz firmy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Informacja w firmie

 • Struktura komunikacji w firmie. Rodzaje komunikacji i stasowane kanały komunikacyjne
 • Systemy i procedury komunikacyjne w firmie
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna – dobór właściwych kanałów i wybór narzędzi komunikacyjnych
 • Zasady korzystania z narzędzi komunikacyjnych na poziomie organizacji
 • Archiwa, rejestry informacji, przechowywanie plików i poczty elektronicznej
 • Spójność informacji i jej zakłócenia (brak standaryzacji komunikacji, brak zasad i procedur obiegu informacji, brak zasad komunikacji miedzy pracownikami i w zespole)

 

Nadmiar informacji w firmie

 • Przyczyny nadprodukcji informacji w firmie
 • Symptomy nadmiaru informacji w firmie. W jaki sposób reagują ludzie? Syndrom zmęczenia informacyjnego i przeładowania poznawczego
 • Konsekwencje przeładowania informacyjnego w pracy zespołów m.in.:
 • Problem rosnącego deficytu uwagi
 • Problem z wydłużeniem lub zakłóceniem czasu realizacji zadań
 • Problemy z wyszukiwaniem właściwych informacji i rozwiązywaniem problemów na czas
 • Problem z podejmowaniem właściwych decyzji w krótkim czasie
 • Sposoby radzenia sobie z szumem informacyjnym
 • Wzrost ilość informacji fałszywych – co to są fake news, jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić?
 • Bańka informacyjna – jak wyjść poza ograniczony zasób informacji?
 • Jak bronić się przed nadmiarem danych i informacji oraz manipulacją faktami
 • Analiza dużej ilości danych oraz ocena wiarygodności informacji – czyli weryfikacja treści i źródła informacji

 

Zarządzanie obiegiem informacji w zespole

 • Rola menedżera w kreowaniu kultury informacyjnej w organizacji
 • Przebieg procesu informacyjnego w organizacji i etapy na których dochodzić może do nadprodukcji informacji: pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, udostępnianie przesyłanie i rozpowszechnianie informacji
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna – ustalenie zasad komunikacji w zespole oraz zasad korzystania z narzędzi
 • Właściwe adresowanie informacji w zespole
 • Podejmowanie decyzji na podstawie właściwych informacji
 • Zarządzanie jakością informacji w zespole (źródła i przyczyny obniżających jakość komunikacji, kryteria jakości informacji)

Wspieranie skutecznej komunikacji

 • Problemy w komunikacji – jak diagnozować poziom wymiany informacji i transferu wiedzy w mojej firmie?
 • Przeszkody w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania
 • Zasady spotkań – wypracowanie firmowego kodeksu komunikacji

 

Organizacja pracy wspierająca radzenie sobie z nadmiarem informacji

 • Wielozadaniowość – fakty i mity
 • Praca zespołowa – podstawy, cechy, zasady
 • Małe zespoły, częste spotkania osobiste – czy to może być tak proste?
 • Techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Elastyczne techniki pracy
 • Zasady organizacji pracy własnej
 • Work life balans – czyli BHP myślenia

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.