Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność zespołów

Rozwiązywanie złożonych problemów

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz elastycznego reagowania w różnych sytuacjach biznesowych. Uczestnicy poznają indywidualne i zespołowe metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Szybko identyfikować kluczowe problemy na swoim stanowisku i w podległym procesie
 • Jasno komunikować, ujawniać zidentyfikowane problemy
 • Skutecznie docierać do istoty przyczyn powstałych problemów
 • Skutecznie i trwale eliminować/ rozwiązywać zaistniałe problemy
 • Indywidulanie i zespołowo podejmować bardziej racjonalne decyzje i rozwiązywać powstające problemy
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Udrożnienie i przyspieszenie przepływu informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Wzrost jakości i odpowiedzialności za przekazywane informacje
 • Właściwe selekcjonowanie i adresowanie informacji w zespole
 • Wzrost efektywności współpracy zespołowej
 • Usprawnienie przepływu pracy miedzy stanowiskami i zespołami

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności realizacji celów i strategii firmy
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Poprawa efektywności przepływu procesów w organizacji
 • Poprawa skuteczności obiegu informacji w firmie
 • Wzrost szybkości reagowania na ważne zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz firmy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Wpływ kultury organizacyjnej i sposobu zarządzania na ujawnianie i rozwiązywanie problemów w firmie
 • Zalety i wady grupowego rozwiązywania problemów
 • Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów

Funkcje poznawcze w procesie rozwiązywania problemów

 • Rodzaje sposobów myślenia. Stosowanie algorytmów i heurystyk do rozwiązywania problemów
 • Stereotypy w myśleniu – Idea kilers
 • Przekonania użyteczne dla poszukiwania rozwiązań
 • Struktura myślenia poza schematami

 

Poszukiwanie przyczyny problemów:

 • Marnotrawstwo, straty, błędy pracy w firmie, w pracy zespołowej i indywidualnej: przyczyny powstawania i rodzaje marnotrawstw (8 MUDA)
 • Identyfikacja źródeł problemów – problemy bieżące, reklamacje, problemy z dostawami
 • Kategoryzacja problemów:
  • Proste problemy.
  • Trudne problemy.
  • Złożone problemy.
 • Narzędzia do identyfikowania i analizowania problemów:
  • 5 WHY
  • 5W2H
  • Diagram Ishikawy

 

Rozwiązywanie problemów

 • Metody rozwiązywania problemów:
  • PDCA – dla problemów prostych.
  • 8D – dla problemów trudnych i złożonych.
 • Narzędzia rozwiazywania problemów:
  • Burza mózgów.
  • Techniki kreatywnego myślenia
  • Inżynieria wyobraźni – strategia Walta Disneya, (trzy role skutecznej innowacji, przegląd pytań realizujących strategię trzech ról)

 

Zarządzanie rozwiazywaniem problemów:

 • Tworzenie systemu zbierania informacji o problemach.
 • Priorytetyzacja problemów do rozwiązania – macierz Eisenhowra
 • Zastosowanie podstaw raportu A3
  • Zidentyfikowanie problemu
  • Zrozumienie obecnej sytuacji
  • Cel – określenie stanu docelowego
  • Analiza przyczynowo-skutkowa
  • Określenie środków zaradczych
  • Plan działań
  • Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników
  • Dalsze działania – standaryzacja
 • Budowanie nastawienia na klienta – spojrzenie z pozycji klienta na współpracę projektową i rozwiązywanie pojawiających się problemów
 • Satysfakcja klienta – czyli zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań
 • VOC – co to jest za narzędzie i do czego służy?
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.