Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność zespołów

Kreatywne myślenie w biznesie

Cele

CELEM SZKOLENIA jest podniesienie poziomu kreatywności pracowników i zespołów zadaniowych oraz zdobycie wiedzy dotyczącej metod i sposobów postępowania przy identyfikacji nowych wyzwań i trudności. To szkolenie uczące różnych technik kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz generowania i wdrażania pomysłów do organizacji.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Umiejętnie przezwyciężać schematy i stereotypy myślowe
 • Skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy
 • Poszukiwać różnych pomysłów i rozwiązań dzięki zastosowaniu technik kreatywnego myślenia
 • Efektywnie stosować techniki oparte na swobodnych skojarzeniach
 • Szybko przyjmować określone role w procesie kreatywnego tworzenia rozwiązań
 • Sprawnie analizować realność działań w określonych ramach czasowych
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Przekraczanie własnych ograniczeń, stereotypów i schematów myślowych
 • Optymalne wdrażanie rozwiązań dla pojawiających się wyzwań
 • Usprawnianie pracy własnej na swoim stanowisku
 • Wzrost szybkości w podejmowaniu właściwych decyzji
 • Wzrost pewności siebie w podejmowaniu decyzji

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Uwolnienie potencjału kreatywnego pracowników w firmie
 • Optymalizowanie procesów decyzyjnych w organizacji
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Zasady kreatywnego myślenia.

 • Myślenie: rozbieżne i zbieżne. Myślenie: linearne i lateralne.
 • Indywidualny rozwój kreatywności i przedsiębiorczości – czyli jak rozwijać swoje zdolności w zakresie innowacyjności? Diagnoza własnej strategii kreatywności.
 • Pułapki umysłu w myśleniu kreatywnym
 • Metody przezwyciężania schematów myślowych (out of the box) i stereotypowe myślenie

 

Etapy procesu twórczego

 • Poszukiwanie inspiracji twórczych
 • Generowanie nowych pomysłów (prowadzenie sesji generowania pomysłów dla wybranego tematu)
 • Selekcja pomysłów i ich ocena
 • Wybór i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania

 

Narzędzia twórczego myślenia i jak je wykorzystywać w praktyce:

 • Techniki oparte na swobodnych skojarzeniach
 • Diagram przyczynowo-skutkowy (Diagram Ishikawy)
 • Brainstorming, reverse brainstorming
 • Mindmapping – technika pobudzania procesów myślowych (to technika polegająca na mapowaniu myśli i uruchomieniu ciągu skojarzeń, który doprowadza do nowych rozwiązań, syntezy zagadnienia)
 • 6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono (to technika polegająca na przyjmowaniu 6 różnych perspektyw spojrzenia na rozwiązywany problem: od krytycznego oceniania, przez tworzenie pomysłów, analizowanie, dedukowanie, aż po szukanie alternatyw)
  • biały kapelusz
  • wiązanie faktów i liczb
   czerwony kapelusz
  • korzystanie z intuicji
   czarny kapelusz
  • obiektywna krytyka
   żółty kapelusz
  • logiczne konstruowanie
   zielony kapelusz
  • myślenie kreatywne i lateralne
   niebieski kapelusz
  • szerokie spojrzenie na problem
 • Inżynieria wyobraźni – strategia Walta Disneya, czyli jak marzenia zamieniać w rzeczywistość (to technika polegająca na przyjmowaniu określonych ról w poszczególnych momentach procesu decyzyjnego:
  • Wizjoner – odpowiedzialny za rozwijanie wyobraźni, kreatywne myślenie, tworzenie wizji
  • Realista – analizujący pomysły pod kątem realności działania, wyznaczający ramy czasowe, organizacyjne, technologiczne, zasoby oraz wyznaczniki postępu
  • Krytyk – szukający potencjalnych przeszkód i usterek, dbający o zabezpieczenie wszystkich aspektów osiągnięcia celu.

  W ramach ostatniej części warsztatu uczestnicy dokonają opracowania planu rozwoju własnej kreatywności i wdrożenia go w codzienne aspekty działania zarówno na poziomie służbowym, jak i osobistym.

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.