Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje efektywność zespołów

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwijanie praktycznych umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz tworzenia porozumienia i atmosfery współpracy w zespole
pracowniczym.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać sygnały sprzyjające powstawaniu i eskalacji konfliktu
 • Rozwiązywać sytuacje trudne w zespole
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Poprawa skuteczności rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Szybkie identyfikowanie i eliminowanie lub konstruktywne kierowanie przebiegiem sytuacji konfliktowych w
  zespole
 • Efektywne wykorzystanie różnych strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Wzrost efektywności pracy własnej
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Lepsza atmosfery pracy zespołowej

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Eliminacja marnotrawstw czasu i optymalne wykorzystanie zasobów
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Wzrost wydajności pracy, wzrost terminowości i jakości pracy ludzi
 • Wzrost satysfakcji z pracy pracowników
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Mechanizm powstawania konfliktów

 • Dlaczego ludzie w zespole wchodzą ze sobą w konflikty?
 • Konflikt jako sytuacja rozbieżności interesów
 • Dynamika konfliktu – czyli czynniki sprzyjające eskalacji konfliktu
 • Reakcje na sytuacje trudne – zachowania agresywne, uległe i asertywne
 • Rodzaje konfliktów:
 • Konflikty na tle rzeczowym (podział zadań i zakres obowiązków, realizacja celów, brak współpracy, niechęć
  do dzielenia się wiedzą, podział zasobów, brak czasu)
 • Konflikty na tle emocjonalnym (różnice osobowościowe, relacje w zespole, sympatie i antypatie, różnice w
  uznawanych wartościach i wynikających z tego potrzebach, deficyty w kompetencjach społecznych –
  najczęściej o charakterze komunikacyjnym i EQ )

 

Diagnoza przyczyn powstawania konfliktów

 • Rozpoznawanie najważniejszych źródeł konfliktów tzw. „punktów zapalnych”
 • Rodzaje i etapy powstawania konfliktów
 • Symptomy konfliktu w zespole
 • Znaczenie emocji i postaw w efektywnym radzeniu sobie z konfliktem (teoria Murphy’ego)
 • Sposoby komunikowania się jako wyraz podświadomego nastawienia w sytuacji konfliktu
 • Rozpoznawanie własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu (test Thomasa)

 

Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 • Strategie rozwiązywania konfliktów i ich efektywność w różnych sytuacjach (rywalizacja, uleganie,
  dostosowywanie się, kompromis, współpraca)
 • Typowe zachowania ludzi w konflikcie
 • Identyfikacja wspólnych interesów oraz poszukiwanie rozwiązań. Strategie konstruktywnego reagowania na
  konflikt
 • Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z pracownikami – rola pozytywnego nastawienia
 • Analiza transakcyjna w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych

 

Konflikty w zespole

 • Zapobieganie eskalacji konfliktu w zespole (komunikowanie zasad pracy, szybkie i wczesne reagowanie na
  przekraczanie ustalonych zasad, feed back jako codzienne narzędzie korygujące zachowania ludzi)
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie trudnych rozmów ze współpracownikami – rola feed backu w konflikcie
 • Budowanie skutecznej argumentacji w kontakcie z innymi
 • Trudna osoba w zespole – jak reagować na zespołowe sytuacje trudne?
 • W co grają ludzie? Czyli rodzaje gier stosowanych w konflikcie
 • Rozwijanie umiejętności szybkiej i trafnej oceny sytuacji manipulacji
 • Radzenie sobie z wywieraniem presji w sytuacji konfliktowej
 • Radzenie sobie z silnymi emocjami w kontakcie ze współpracownikami
 • Wybrane techniki obrony przed manipulacją
 • Przegląd asertywnych technik radzenia sobie w sytuacjach manipulacyjnych
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.