Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje efektywność zespołów

Komunikacja w zespole i zarządzanie przepływem informacji

Cele

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności: efektywnej komunikacji w
organizacji, kształtowania szybkich i skutecznych sposobów przepływów informacji w poziomie i pionie struktury
organizacyjnej.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie zarządzać przepływem informacji w zespołach i pomiędzy nimi
 • Skutecznie i precyzyjnie komunikować się w zespole
 • Budować otwartą i konstruktywną wzajemną komunikację
 • Skutecznie wykorzystywać dostępne narzędzia komunikacyjne
 • Unikać typowych błędów popełnianych w trakcie przekazywania informacji
 • Aktywnie rozwiązywać pojawiające się sytuacje sporne i problemy w obiegu informacji
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Udrożnienie i przyspieszenie przepływu informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Wzrost jakości i odpowiedzialności u ludzi za przekazywane informacje
 • Wzrost skuteczności pozyskiwania informacji do właściwego wykonania powierzonych zadań
 • Wzrost efektywności współpracy zespołowej i realizacji zadań
 • Usprawnienie przepływu pracy miedzy stanowiskami i zespołami

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa skuteczności obiegu informacji w firmie
 • Wzrost szybkości reagowania na ważne zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Wzrost satysfakcji ludzi z pracy
 • Wzrost skuteczności realizacji celów i strategii firmy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zarządzanie przepływem informacji w firmie

 • Zasady komunikacji w firmie (w zespołach oraz pomiędzy zespołami i działami)
 • Komunikacja firmy na wewnątrz i zewnątrz
 • Skuteczny obieg informacji w firmie
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do informacji – wybór kanałów komunikacyjnych w firmie i zespołach
 • Przeszkody w procesie wymiany informacji w firmie i sposoby ich przezwyciężania

 

Komunikacja w pracy menedżera

 • Kultura organizacyjna, style zarządzania organizacją, a sposoby komunikacji w organizacji
 • Style komunikacji menedżera
 • Komunikacja dostosowana do potrzeb i stopnia rozwoju pracownika (zgodnie z modelem przywództwa
  sytuacyjnego SLII K. Blancharda
 • Skutki wadliwego komunikowania się w pracy menedżera (narzędzia komunikacyjne przydatne menedżerowi) oraz
  ich wpływ na prace zespołu

 

Komunikacja w zespole

 • Wpływ komunikacji na wykonywanie zadań przez członków zespołu
 • Cel w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań w zespole
 • Wypracowanie standardu komunikacji w zespole – kontraktowanie zasad komunikacji (określenie potrzeb i
  oczekiwań komunikacyjnych w zespole, ustalenia jakie informacje, w jakich kanałach: spotkania, telefon,
  mail, czat, video etc., poprzez jakie narzędzia są komunikowane)

 

Zespołowa komunikacja zdalna

 • Zasady komunikacji zdalnej,
 • Specyfika potrzeb w pracy zdalnej
 • Wykorzystanie narzędzi wspierających pracę zdalną

 

Komunikacja interpersonalna

 • Schemat komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w porozumiewaniu się
 • Dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy (autodiagnostyka komunikacyjna)
 • Odpowiedzialność za jakość komunikacji – techniki poprawy jakości komunikacji w zespole
 • Skuteczne przekazywanie informacji w zespole
 • Doprecyzowywanie informacji – formułowanie pytań, rodzaje odpowiednich pytań, zasada „lejka”
  w pozyskiwaniu informacji
 • Rodzaje i sposoby argumentowania (słowa jak toksyny i plastry miodu – czyli jak być przekonującym i
  skutecznym w komunikacji)
 • Reguły wywierania wpływu stosowane w komunikacji
 • Różnice pomiędzy faktami, opiniami, ocenami
 • Kluczowe bariery i zakłócenia w procesie komunikacji interpersonalnej

 

Zastosowanie narzędzi komunikacyjnych w różnych sytuacjach

 • Rodzaje skutecznych narzędzi komunikacyjnych (m.in.: perswazja, komunikaty JA, klaryfikacja,
  odzwierciedlanie, doprecyzowywanie i podsumowywanie)
 • Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w komunikacji (rozpoznawanie stylów komunikacji
  współpracowników, radzenie sobie z negatywnymi emocjami)
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z presja i manipulacją w sytuacji pracy, psychologiczne
  narzędzia obrony, techniki asertywnej komunikacji)
 • Komunikacja zespołowa (efektywne prowadzenie zebrań i narad zespołu, rola moderatora dyskusji, pozytywna
  informacja zwrotna w zespole)
 • Motywacyjna rola komunikacji wewnątrz organizacji (informacja zwrotna, rola rytuałów i zwyczajów)

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.