Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje efektywność zespołów

Efektywne prowadzenie spotkań zdalnych i stacjonarnych

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności sprawnego planowania,
organizowania i prowadzenia efektywnych spotkań projektowych, zespołowych i między działowych, które wpływać
będą na wysokie zaangażowanie uczestników i zapewnią realizację zakładanych celów spotkania.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Zbudować agendę spotkania uwzględniając: cel, zakres tematyczny, czas trwania i miejsce, dobór właściwej
  grupy uczestników i formy prowadzenia spotkania
 • Przygotowa
 • odpowiednią komunikację spotkania
 • Skutecznie zarządzać czasem i przebiegiem spotkania
 • Realnie wpływać na aktywność i zaangażowanie uczestników
 • Radzić sobie z dygresyjnymi uczestnikami i trudnymi pytaniami
 • Moderować przebiegiem dyskusji, tak aby osiągnąć zakładany cel, w zakładanym czasie (zarówno podczas spotkań
  stacjonarnych, jak i zdalnych)

 

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczność realizacji zaplanowanej agendy
 • Wzrost skuteczności osiągania celów spotkania
 • Poprawa radzenia sobie z trudnymi uczestnikami spotkań
 • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Większa wiarygodność i profesjonalny wizerunek moderatora spotkania
 • Wzrost efektywności pracy własnej

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Eliminacja marnotrawstw czasu
 • Zwiększenie efektywności organizowania spotkań
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Poprawa atmosfery przebiegu spotkań i pracy zespołowej
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Spotkania stacjonarne vs. zdalne

 • Specyfika różnego rodzaju spotkań: informacyjne, operacyjne, ewaluacyjne, negocjacyjne, integracyjne,
  celebracyjne etc.
 • Zasady prowadzeń spotkań stacjonarnych vs. zdalnych – podobieństwa i różnice
 • Narzędzia stosowane do planowania i organizowania spotkań stacjonarnych oraz zdalnych
 • N-etykieta spotkań zdalnych i pracy przez intenet
 • Przyczyny nieudanych spotkań zdalnych i stacjonarnych

 

Rola i zadania organizatora i moderatora spotkania

 • Budowanie agendy spotkania
 • Umiejętności panowania nad grupą i planem
 • Prowadzenie dyskusji – moderacja
 • Argumentowanie i przekonywanie innych do własnego zdania
 • Techniki pobudzania aktywności i zaangażowania uczestników spotkania (m.in.: burza mózgów, techniki
  rozwiązywania problemów, 6 myślowych kapeluszy E. De Bono)

 

Przygotowanie do spotkania

 • Planowanie spotkania: cel, zakres, ustalenie terminu i miejsca, dobór uczestników
 • Komunikacja agendy spotkania: forma i sposób powiadomienia o spotkaniu
 • Przygotowanie do spotkania: organizatora oraz uczestników

 

Przeprowadzenie spotkania

 • Ustalenie zasad przebiegu spotkania.
 • Wyznaczenie ról i odpowiedzialności
 • Realizacja punktów agendy spotkania
 • Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania uczestników
 • Sposoby aktywizowania uczestników spotkania
 • Jak sobie radzić z trudnymi uczestnikami i trudnymi pytaniami podczas spotkania
 • Zakończenie spotkania: podsumowanie spotkania, wnioski, decyzje, plan działań po spotkaniu
 • Podsumowanie spotkania po spotkaniu – ocena osiągnięcia celu, wnioski i ewentualna korekta na przyszłość

 

Techniki prowadzenie spotkań

 • Efektywne zarządzanie czasem podczas spotkań
 • Techniki prowadzenia spotkań (techniki aktywnego słuchania, techniki komunikacyjne tj. zadawania
  skutecznych pytań, parafraza etc.)
 • Techniki argumentowania, techniki prezentacji problemów do omówienia, techniki poszukiwania rozwiązań,
  techniki aktywizowania grupy etc.
 • Techniki prezentacyjne (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskanie wiarygodności, zarządzanie emocjami,
  wykorzystanie głosu i języka ciała)

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.