Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Zarządzanie efektywnością i energią osobistą

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności harmonii wewnętrznej i zarządzania swoimi zasobami
energii w cyklu dobowym i długoterminowym, co pozwoli uczestnikom ponieść efektywność osobistą, a dzięki
temu realizować swoje cele i zadania z większą energią, entuzjazmem i przy mniejszym wysiłku.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować wybrane metody monitorowania, regenerowania, oszczędzania i ukierunkowania własnych zasobów
  energetycznych
 • Stosować w praktyce wybrane techniki z zakresu uważności (mindfulness) w celu relaksacji
 • Minimalizować stres oraz koszty emocjonalne i energetyczne z tym związane
 • Wychodzić poza własną strefę komfortu i wyrabiać nowe nawyki
 • Lepiej wykorzystać energię oddechu, harmonizować równowagę miedzy ciałem a umysłem w sytuacji
  przeciążenia i stresu
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Lepsze zarzadzanie swoją energią i koncentracją uwagi
 • Szybsze regenerowanie swojej energii i sił
 • Skuteczne działanie w sytuacjach trudnych i silnych emocji
 • Wyższa efektywność osobista

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Lepsza atmosfera pracy i współpraca ludzi w organizacji
 • Większa satysfakcja z pracy w organizacji
 • Wzrost efektywności pracy ludzi
 • Lepsze rezultaty i wyniki biznesowe

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zarządzanie energią a efektywność osobista i zespołowa

 • Nowe spojrzenie na zarządzanie energią życiową
 • Cztery potrzeby energetyczne
 • Bezpieczeństwo – równowaga – samorealizacja – uznanie

 

Zarządzanie działaniami kluczem do wejścia na wyższy poziom efektywności

 • Jak zarządzanie strumieniem spraw odciąża umysł i redukuje stres?
 • Pięć etapów zarządzania strumieniem spraw
 • Co wymaga gromadzenia i jakie narzędzia do tego wykorzystać?
 • Jakie decyzje trzeba podjąć w stosunku do każdej wpływającej sprawy?
 • W jaki sposób segregować sprawy?
 • Jak monitorować postępy
 • Wg. jakiego klucza wybierać zadania do wykonania?

 

Mindfulness czyli praktyka uważności na co dzień

 • Co oznacza życie „tu i teraz”?
 • Czym jest praktyka uważności i jak może pomóc w redukcji stresu i poprawić efektywność osobistą
 • Ćwiczenia praktyczne wybranych technik z zakresu „mindfulness”
 • Trening Jacobsona i relaksacja
 • Stan flow

 

Sponsorowanie energii archetypowych

 • Trzy rodzaje energii archetypowych metodą S. Gilligana
 • Moc wewnętrzna – radość – współczucie

 

Od wizualizacji do kotwiczenia stanu zasobnego energetycznie

 • Wizualizacja w praktyce
 • Rodzaje wizualizacji
 • Kotwice mentalne i emocjonalne

 

Joga śmiechu jako narzędzie osiągania równowagi energetycznej

 • Czym jest „joga śmiechu”?
 • Joga śmiechu i oddychanie
 • Joga śmiechu a inteligencja emocjonalna
 • Joga śmiechu a kreatywność
 • Relaksacja w jodze śmiechu

 

Długofalowy model zarządzania energią życiową wg modelu W.Eichelbergera.

 • Dobowy cykl energetyczny
 • Zarządzanie życiowymi i dobowymi zasobami energii
 • Mindfulness i energia.
 • Model 8 O i 4P.

 

Zakończenie warsztatów i Indywidualne Plany Działania

 

Przy opracowaniu programu tego praktycznego warsztatu szkoleniowego wykorzystano wiedzę i doświadczenie takich autorytetów w zakresie zarządzania energią i efektywnością osobistą, jak:

 • Jon Kabat – Zinn – twórca treningu uważności (mindfulness)

 • Wojciech Eichelberger – twórca metody 8O, czołowy autorytet w zakresie opanowania stresu ostrego i przewlekłego w Polsce

 • Greg Wells – coach kanadyjskich sportowców olimpijskich

 • Tony Schwartz – twórca przełomowej koncepcji zarządzania energią życiową pod nazwą Energy Project

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.