Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Work Life Balance – Czyli jak osiągnąć równowagę w świecie WUCA?

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności świadomego zarządzania harmonią wewnętrzną oraz
równowagą pomiędzy pracą, a życiem osobistym w szybko zmieniającym się, niepewnym, złożonym i
niejednoznacznym świecie (VUCA). Work-life balance to szkolenie, które pozwoli opracować plan wdrożenia
prostych metod, aby podnieść efektywność swojej pracy, jak i jakość życia.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować metody zapobiegania długotrwałemu stresowi
 • Poznać przyczyny i zrozumieć mechanizm powstawania wypalenia zawodowego
 • Odróżniać negatywne, ograniczające przekonania oraz krytyczne myślenie od zdrowego myślenia opartego
  na faktach
 • Ograniczyć natłok zadań i wynikającą z niego frustrację
 • Skutecznie określać priorytety swoich działań oraz organizować swoją pracę
 • Zarządzać energią do działania, nauczą się odpoczywać i minimalizować zmęczenie
 • Zastosować odpowiednie techniki zarządzania sobą ponoszące efektywność osobistą

 

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost wydajności pracy, dzięki umiejętności stosowania technik pozwalających na odreagowanie i
  regenerację energii
 • Rozpoznawanie symptomów długotrwałego stresu i wypalenia zawodowego
 • Efektywne wykorzystanie różnych strategii i technik radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • Większa równowaga i satysfakcja w codziennym życiu
 • Wzrost efektywności osobistej

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Poprawa atmosfery pracy i relacji z współpracownikami
 • Lepsza współpraca i komunikacja w zespole
 • Wzrost zaangażowania pracowników
 • Skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Work-life balance – wprowadzenie

 • Prawdy i mity o tym jak zachować równowagę
 • Czym jest Work-Life Balance – definicja i koncepcja
 • Skutki braku równowagi między życiem zawodowym, a osobistym
 • Założenia, cele i rezultaty programów WLB (korzyści dla organizacji i jednostki)
 • Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu zasad work-life balance w swojej firmie

 

Work-life balance, a efektywność osobista

 • Efektywność, a skuteczność osobista – czym się różni?
 • Jak przekonania, emocje i wartości wpływają na nasze działania?
 • Nawyki skutecznego działania wg. S. Covay’a i ich wpływ na work-life balance
 • Zmiana podejścia – czyli przejmowanie kontroli nad własnymi wymówkami i nawykami
 • Sposoby zmiany nawyków w celu podniesienia jakości życia i satysfakcji
 • Prokrastynacja – czyli jak przestać zwlekać i zacząć działać
 • Multitasking jako strategia efektywnego działania
 • Przebodźcowanie, nadmiar informacji i danych – jak żyć i nie zwariować w świcie VUCA?
 • Trening uważności – jako sposób na radzenie sobie z dystraktorami i przeciążeniem poznawczym?

Zarządzanie własną energią – jak nie wychodzić z pracy zmęczonym

 • Wzorce aktywności dobowej – tzw. sowy i skowronki
 • Energia życiowa, a energia dnia – czyli nasza krzywa wydajności w cyklu dobowym
 • Zarządzanie zmęczeniem – przerwy w pracy na odpoczynek, gdzie i kiedy ucieka nam energia
 • Jeszcze zmęczenie czy już wypalenie
 • Odnawialne źródło naszej energii – czyli jak zregenerować siły i działać na optymalnej
  energii, jak włączyć tryb EKO

Work life balance, a wypalenie zawodowe

 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe. Skutki stresu długotrwałego i krótkotrwałego.
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje stresu
 • Czym jest stres, zjawisko stresu, jego przebieg, dynamika
 • Przyczyny i objawy stresu w pracy. Główne stresory w środowisku zawodowym
 • Typowe reakcje na stres
 • Wpływ stresu na jakość i bezpieczeństwo pracy
 • Na czym polega wypalenie zawodowe, jak się przejawia?
 • Przebieg procesu wypalenia – etapy
 • Skutki wypalenia zawodowego
 • Reakcje osób na wypalenie zawodowe
 • Sposoby radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

 

Work life balance, a planowanie i organizowanie swojej pracy

 • Wyznaczanie celów i realizacja zadań. Realność celów i sposoby ich monitorowania (KPI)
 • Ustalanie priorytetów – matryca Eisenhowera czyli co jest ważne a co jest pilne?
 • Wybrane narzędzia skutecznego planowania i organizowania pracy
 • Planowanie dnia, tygodnia zgodnie z koncepcją work life balance.
 • Rytuały przejścia – praca/dom.

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.