Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Techniki prezentacji treści i autoprezentacji

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwijanie praktycznych umiejętności: dopasowania sposobu przekazywania
informacji do poziomu i specyfiki grupy słuchaczy, zaprezentowania się w relacjach zawodowych, kreowanie
profesjonalnego wizerunku, prowadzenia spotkań biznesowych, radzenia sobie z tremą i stresem towarzyszącymi
wystąpieniom publicznym. Szkolenie pozwoli też na poznanie swoich zasobów i mocnych stron oraz własnego
stylu prezentacji i umiejętności.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować różne techniki prezentacji i autoprezentacji

 • Przygotować prezentację multimedialną

 • Świadomie korzystać z narzędzi komunikacyjnych

 • Selekcjonować informacje, właściwie dobierać argumenty, przykłady, analogii i metafory

 • Budować wiarygodność swojego wystąpienia i prezentacji, a przez to kształtowa

 • wizerunek zaufanego eksperta

 • Zdobywać zaufania audytorium oraz utrzymywać uwagę publiczności

 • Radzić sobie z trudnymi pytaniami ze strony audytorium

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost atrakcyjności prowadzenia wystąpień i prezentacji

 • Większa skuteczność przekonywania audytorium do swoich racji

 • Wzrost zaufania do prezentującego

 • Budowa profesjonalisty wizerunku

 • Skuteczniejsze radzenie sobie z tremą i stresem podczas wystąpień i prowadzonych prezentacji

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Sprawniejszy i optymalny przebieg spotkań, prezentacji, konferencji

 • Większe przekonanie do przedstawionych treści

 • Wzrost zaufania do firmy jej oferty, jakości obsługi i potencjału biznesowego

 • Poprawa wizerunku firmy i relacji z klientami

 • Wzrost lojalności klientów i ich zaangażowania we współpracy

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Autoprezentacja i kształtowanie profesjonalnego wizerunku.

 • Budowanie wiarygodności prezentacji i zaufanego eksperta

 • Profesjonalne przygotowanie się do spotkania z Klientem. Przygotowanie prezentacji i przemówień
  publicznych. Przygotowanie wykorzystania materiałów firmowych podczas spotkania z Klientem

 • Przekonania i ich siła sprawcza czyli rola nastawienia w prezentacji

 • Świadomość kanałów komunikacyjnych: postawa i gesty, mimika i kontakt wzrokowy, ruch sceniczny/ na
  forum, wizerunek jako czynnik sukcesu, oddech, praca głosem (dykcja, intonacja), osłabiacze i
  wzmacniacze, chwasty językowe

 • Style komunikacji/rodzaje prelegentów.

 • Analiza audytorium (oczekiwania i potrzeby).

 • Sztuka kontaktu i zdobywanie zaufania audytorium

 • Metody pozyskania i utrzymania uwagi publiczności

 • Metody pracy z grupą

 • „Trudny uczestnik” – budowa dystansu emocjonalnego i właściwa interpretacja zachowań
  słuchaczy

 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami ze strony audytorium. Podstawowe zasady odpowiadania na pytania i
  zastrzeżenia o charakterze racjonalnym i emocjonalnym

 • Struktura prezentacji i budowa modułu prezentacyjnego

 • Wyznaczanie celu prezentacji. Dobór właściwej metody do celu

 • Analiza treści wystąpienia i jej selekcja

 • Rodzaje prezentacji

 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Pomoce audiowizualne – jak wykorzystać je właściwie

 • Techniki prowadzenia prezentacji i skuteczność przekazu

 • Strategie argumentacyjne. Dobór argumentów, przykładów, analogii, metafor

 • Potęga języka – czyli techniki perswazji. Perswazyjne słowa: nie, ale, spróbuj, bo, teraz. Metody
  perswazyjne: presupozycje, postulaty konwersacyjne, implikacje.

 • Długo czy celnie, czyli planowanie czasu poszczególnych części szkolenia: wykład, ćwiczenia, case
  study, filmy instruktażowe, dyskusje itp.

 • Trema – sposoby radzenia sobie ze stresem przed i w trakcie spotkania, wystąpienia

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.