Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Radzenie sobie z stresem i presją czasu

Cele

CELEM SZKOLENIA jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu: rozumienia
mechanizmów powstawania stresu, rozpoznawania własnego sposobu reagowania na stres oraz przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu. Istotą szkolenia jest rozwój umiejętności skutecznego radzenia sobie z emocjami oraz
poznanie technik radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami w pracy zawodowej, które wywołują silne reakcje
negatywne, takimi jak: wystąpienia publiczne, konflikty interpersonalne, nadmiar obowiązków, praca pod
presją czasu, duża odpowiedzialność za wykonywane zadania i kierowanie zespołem pracowniczym.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Rozumieć znaczenie nastawienia i sposobu myślenia w powstawaniu stresu i reakcji oporu
 • Budować właściwą postawę koncentrowania się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na problemie
 • Rozpoznawać rodzaje i źródła stresu, ich wpływ na zachowania człowieka w środowisku pracy
 • Identyfikować osobiste czynniki wywołujących stres oraz rozpoznawać własny wzorzec reagowania na
  sytuacje trudne
 • Odróżniać stres konstruktywny od destrukcyjnego
 • Radzić sobie z tremą i emocjami, presją czasu i ciągle zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi
 • Odreagowywać napięcie poprzez stosowanie technik antystresowych
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost poczucia wpływu na własny poziom stresu
 • Wzrost poczucia własnej wartości i samooceny
 • Wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, pod presją czasu i
  manipulacji
 • Wzrost wydajności pracy, dzięki umiejętności stosowania technik pozwalających na odreagowanie i
  regenerację energii

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Poprawa atmosfery współpracy między działami i pracownikami
 • Wzrost jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wzrost realizacji zadań zgodnie z zakładanym harmonogramem
 • Poprawa konkurencyjności firmy jako dobrego pracodawcy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Zmiana jako czynnik silnie stresogenny (znaczenie nastawienia oraz sposobu myślenia w powstawaniu
  oporu, rola postawy: orientacja na problem oraz orientacja na rozwiązanie)
 • Rodzaje reakcji na zmianę i ich uwarunkowania (szeregowi pracownicy, oponenci, agenci zmian)
 • Rodzaje i źródła stresu
 • Wpływ stresu na aktywność człowieka w środowisku pracy
 • Najczęstsze objawy i konsekwencje stresu
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres
 • Stres konstruktywny (eustres) i destrukcyjny (dystres).
 • Rozpoznawanie własnego wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Sięganie do własnych zasobów, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi
 • Zmiana sposobu myślenia, jako efektywny sposób kontroli poziomu stresu
 • Postawa asertywna, a przeciwdziałanie stresowi
 • Elementy pozwalające na dystans od negatywnych emocji – jak odwoływać się do swoich mocnych stron i
  pozytywnych emocji?
 • Trema i emocje
 • Kreatywne aspekty stresu – wykorzystanie stresu jako motywacji do działania
 • Odporność na stres i radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie
  zmieniających się warunkach zewnętrznych
 • Strategie radzenia sobie ze stresem
 • Sposoby odreagowania napięć i techniki antystresowe
 • Sytuacje stresowe w miejscu pracy
 • Obrona i przeciwdziałanie przed wypaleniem zawodowym

 

Uczestnicy szkolenia wypracują własne i/lub zespołowe:

 • Sposoby redukowania napięć dzięki stosowaniu technik antystresowych
 • Metody zmiany sposobu myślenia i efektywnej kontroli poziomu stresu
 • Sposoby odwołania do swoich mocnych stron, pozytywnych emocji i wykorzystania stresu w motywacji do
  działania
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i emocjami, nabierania odporności
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.