Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Precyzyjne przekazywanie informacji

Cele

>CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się ludzi między sobą i w
zespole, precyzyjnego przekazywania nawzajem danych, informacji, a dzięki czemu zapewnienia sprawnego obiegu
dokładnych danych i właściwe rozumianych informacji w firmie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować zasady komunikacji budującej współpracę w zespole
 • Identyfikować i unikać typowych błędów popełnianych przez ludzi w trakcie przekazywania informacji
 • Skutecznie stosować odpowiednie narzędzia komunikacyjne
 • Stosować różne sposoby i techniki precyzowania informacji
 • Dobierać odpowiednie komunikaty do typu odbiorcy, jego preferencji percepcyjnych
 • Precyzyjnie przekazywać sobie nawzajem informacje
 • Skutecznie komunikować się i budować długofalowe relacje oparte na otwartości i zaufaniu

 

Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności przekazywania informacji między pracownikami i w zespołach
 • Jasne i skuteczne formułowanie komunikatów
 • Wzrost skuteczności (terminowości i jakości) realizowanych zadań
 • Zwiększenie poczucia wpływu i skuteczności osobistej
 • Eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji obniżających efektywność pracy zespołu

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost jakości komunikacji w relacjach zawodowych i prywatnych
 • Zwiększenie skuteczności pracy pracowników
 • Wzrost efektywności przepływu informacji w zespołach i w organizacji
 • Wzrost umiejętności współpracy w zespołach
 • Zwiększenie jakości budowanych relacji w zespołach opartych na zaufaniu i otwartością
 • Budowanie kultury otwartej komunikacji w organizacji
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Znaczenie komunikacji w organizacji

 • Rodzaje komunikacji interpersonalnej (komunikacja jedno- i dwustronna, formalna i nieformalna)
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna (mowa ciała, znaczenie pierwszego wrażenia, spójność komunikatu
  werbalnego i niewerbalnego)
 • Lejek komunikacyjny – od tego, co mówimy do tego, co odbiorca zapamiętuje
 • Przekazywanie informacji zwrotnej
 • Przegląd barier i przeszkód komunikacyjnych
 • Eliminowanie barier komunikacyjnych na różnych poziomach komunikowania się

Usprawnianie procesu komunikacji podczas realizacji zadań

 • Typy osobowości vs. dobór sposobu komunikacji

 • Typowe zachowania pracowników i sposoby reagowania

 • Skuteczne zbieranie informacji poprzez zadawanie pytań

 • Rodzaje pytań, konsekwencje różnych pytań

 • Poziomy aktywności słuchania

 • Techniki komunikacyjne m.in.: praktyka parafrazy i jej wpływ na zrozumienie komunikatów

Komunikacja w konflikcie

 • Diagnoza własnych preferencji zachowań jakie realizujemy w sytuacji konfliktowej
 • Diagnoza sytuacji, w których świadomie dobrany styl reagowania najlepiej realizuje nasz cel

 

Znaczenie komunikacji i jej wpływ na osiąganie zespołowych i indywidualnych celów

 • Komunikacja, a budowa i osiąganie celów zespołowych.
 • Przegląd czynników wpływających na efektywność spotkań zespołowych
 • Techniki komunikacyjne wykorzystywane w sytuacjach współpracy
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej po zdarzeniu

 

Uczestnicy wypracują własny i/lub zespołowy:

 • Sposób komunikowania się i przekazywania informacji w zespole oraz
 • Zyskają samoświadomość swoich preferencji percepcyjnych
 • Poznają swój styl i sposób formułowania wypowiedzi

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.