Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności: skutecznego planowania i organizowania wyznaczonych zadań, prawidłowego określania celów i priorytetyzacji zadań, radzenia sobie ze złymi nawykami pracy oraz tzw. pożeraczami czasu i dystraktorami. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywniej pracować, sprawniej selekcjonować informacje oraz stosować skuteczne techniki planowania czasu i metod pracy. Pozwoli to podnieść efektywność działania, czyli lepiej zarządzać sobą w czasie.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywniej zarządzać w czasie swoimi zadaniami i obowiązkami
 • Lepiej wykorzystywać naturalny rytm aktywności
 • Skutecznie ustalać cele, priorytety i organizować zadania
 • Sprawnie organizować czas pracy swój i w zespole
 • Efektywnej komunikować się z przełożonymi, współpracownikami i klientami
 • Racjonalne przygotowywać i realizować narady/spotkania.
Korzyści

strong>KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA

 • Większa dyscyplina pracy i dotrzymywania ustalonych terminów
 • Wzrost efektywności gospodarowania własnym czasem pracy
 • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym
 • Spadek poziomu stresu związanego z doświadczaniem nadmiaru pracy i dużą ilością ad hoców

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa efektywności działania pracowników pod presją czasu
 • Poprawa efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Eliminacja marnotrawstw czasu w firmie
 • Dostarczanie wartości dla klienta wg ustaleń i na czas
 • Poprawą atmosfery pracy w firmie
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Zarządzanie czasem, a zarządzanie sobą w czasie
 • Paradygmaty poszczególnych generacji zarządzania czasem
 • Identyfikacja własnego stylu planowania i organizowania pracy (nawyki pracy)
 • Naturalny rytm aktywności – ogólne zasady, zasady blokowania podobnych czynności

 

Zasadnicze reguły planowania czasu pracy

 • Analiza kosztów i zysków związanych z organizacją pracy
 • Planowanie i organizowanie pracy własnej z zastosowaniem techniki PERT

 

Wyznaczanie celów

 • Cechy poprawnie skonstruowanego celu
 • Zasada SMART

 

Ustalanie priorytetów

 • Analiza zadań priorytetowych zgodnie z zasadą Pareto oraz zasadą Eisenhowera
 • Moje priorytety, a priorytety innych – zadania podlegające i nie podlegające delegowaniu
 • 6 reguł delegowania – szybka analiza. Techniki delegowania – obowiązki kierownicze i pracownicze
 • Pożeracze czasu/ dystraktory – przyczyny i środki zaradcze

 

Organizacja czasu pracy w zespole

 • Jak planować działania – wady i zalety planowania miękkiego i sztywnego; ryzyko działań nieprzewidzianych, jaki założyć margines błędu?
 • Praca z dokumentami – podstawowe reakcje na dokumenty, sprawne ich czytanie, analiza i selekcja dokumentów
 • Efektywna komunikacja – telefonowanie, rozmowy z przełożonymi, ze współpracownikami w zespole i z klientami, komunikacja mailowa
 • Racjonalne odbywanie i organizacja narad/spotkań

 

Kontrola czasu pracy

 • Czynniki podlegające kontroli – wyniki, przebieg pracy
 • Konstruktywne ocenianie pracy w celu zmotywowania do większej efektywności
 • Przykładowe listy kontrolne
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.