Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność osobista

Asertywne komunikowanie się

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności skutecznego i asertywnego komunikowania się,
jasnego wyrażania swoich oczekiwań i opinii, a dzięki temu budowania efektywnych relacji z współpracownikami
i w zespołach.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Asertywne i adekwatnie reagować w różnych sytuacjach zawodowych ze szczególnością w sytuacjach
  trudnych i stresowych
 • Stosować poznane asertywne techniki
 • Szybko identyfikować przejawy manipulacji
 • Skutecznie bronić się w przed presją oraz zachowaniami inwazyjnymi i agresywnymi
 • Jasno wyrażać siebie i swoje potrzeby, oczekiwania oraz odmienne opinie
 • Konstruktywnie wyrażać krytyczne uwagi
 • Udzielać wspierającej informacji zwrotnej
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności (terminowości i jakości) realizowanych zadań
 • Jasne stawianie granic z szacunkiem dla innych
 • Umiejętność formułowania jasnych informacji
 • Zwiększenie poczucia wpływu i własnej skuteczności
 • Wzrost jakości komunikacji w relacjach zawodowych i prywatnych
 • Wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pod presją, obrony przed manipulacją ze
  strony innych

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Zwiększenie skuteczności pracy pracowników
 • Wzrost efektywności komunikacji w zespołach i w organizacji
 • Wzrost umiejętności współpracy w zespołach
 • Poprawa relacji i atmosfery w pracy
 • Zwiększenie jakości budowanych relacji w zespołach
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Podstawy asertywności

 • Typy zachowań ludzi: zachowania agresywne, uległe i asertywne
 • Podstawowe prawa i zasady asertywności.
 • Mity o asertywności. Co hamuje, a co wspiera rozwój asertywności?

 

Budowanie asertywnej postawy

 • Mapa asertywności – diagnoza umiejętności asertywnych
 • Asertywność wobec siebie samego. Zwiększenie poczucia własnej wartości – analiza mocnych stron,
  wzmacnianie siebie
 • Jak zmieniać negatywny monolog wewnętrzny typu mi.in: katastrofizowanie, negatywne zdanie na swój
  temat, obwinianie, nadmierny perfekcjonizm etc. na myślenie sprzyjające asertywności
 • Stawianie granic w relacjach z ludźmi. Obrona swoich praw i przekonań
 • Wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji

Asertywna komunikacja

 • Typy komunikacyjne ludzi
 • Asertywność bez poczucia winy – czyli jak zareagować w zgodzie ze sobą i nie zadręczać się winą.
  Analiza transakcyjna Berne’a – czyli w co grają ludzie?
 • Asertywność bez poczucia krzywdy – czyli jak przestać być ofiarą i zadbać o swoje interesy.
 • Trójkąt dramatyczny S. Karpmana – rola: wybawcy, prześladowcy i ofiary. Kiedy, w jakie role wchodzimy
  i dlaczego?
 • Asertywność i spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • W jaki sposób budować asertywne komunikaty – rola wybranych technik komunikacyjnych m.in.: komunikat
  ja – technika zmniejszania oporu u odbiorcy oraz nazywanie uczuć, precyzowanie komunikatu, branie
  odpowiedzialności za własny komunikat
 • Asertywna dyskusja – odróżnianie opinii od faktów
 • Asertywne przyjmowanie i wyrażanie pochwały
 • Asertywne wyrażanie własnego zdania, gdy nie zgadzasz się z rozmówcą
 • Konstruktywne wyrażanie krytycznych uwag i opinii odmiennych od innych
 • Asertywne wyrażanie próśb i poleceń.

Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Model asertywnej odmowy.
 • Techniki asertywne – sposób radzenia sobie z presją i manipulacją ze strony innych m.in.:
 • Akceptowanie komplementów
 • Zamiana oceny na opinię
 • Demaskowanie aluzji
 • Zasłona z mgły
 • Zdarta płyta
 • Przyznanie się do błędu i uprzedzenie krytyki
 • Otwarte drzwi i ju-jitsu

 

 

Uczestnicy wypracują własny i/lub zespołowy:

 • Procedury postepowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi uczestnikami i trudnymi pytaniami podczas spotkania

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.