Lean Managment w programach TO BE

 

Lean Management
w procesie rozwojowo – wdrożeniowym  TO BE 

 • silna orientacja na klienta (menedżera jako odbiorcy szkoleń) i maksymalizację jego korzyści
 • standaryzowanie i optymalizowanie procesów rozwojowych, wprowadzenie usprawnień, zmian w celu ich ciągłego doskonalenia (Kaizen) i podnoszenia efektywności
 • koncentracja na eliminowaniu błędów i głównych źródeł marnotrawstw (strat) w procesie rozwojowym
 • budowanie kultury pracy zespołowej i odpowiedzialności osobistej za pracę
 • uznanie rozwoju pracowników  za kluczowe działanie w naszym procesie - Respect for People

 

Podejście Lean w obszarze rozwojowym wymaga stałego kontaktu HR’u z biznesem, konieczności doskonałej znajomości biznesowego kontekstu funkcjonowania firmy, jej potrzeb i oczekiwań biznesowych, oraz stałego kontaktu z menedżerami operacyjnymi, bo to właśnie oni oraz podlegli im pracownicy są jednocześnie uczestnikami i bezpośrednimi odbiorcami procesów rozwojowych. 

Jednym z wielu narzędzi Lean stosowanym w naszej pracy szkoleniowo - wdrożeniowej jest metoda TWI (Training Within Industry), jej celem jest umożliwienie szybkiego nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy. TWI uczy świadomości procesowej i biznesowej oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

 

Zastosowanie elementów kultury Lean Managment w programach TO BE,  umożliwia elimnowanie typowych błędów (tzw. marnotrawstw) występująych w procesie szkoleniowym takich jak:

 • Realizacja szkoleń nie wynikających z potrzeb biznesu i celów firmy
 • Brak zaangażowania przełożonych w proces wdrożenia zmiany
 • Brak przygotowania uczestników rozumianego jako nieznajomość oczekiwań firmy i przełożonego wobec rezultatów poszkoleniowych
 • Brak wdrożenia nowych kompetencji na stanowisku pracy
 • Brak monitorowania i ewaluacji efektów szkoleniowych
 • Program szkolenia przeładowany lub nieadekwatny do potrzeb rozwojowych uczestników
 • Udział pracowników w niepotrzebnych szkoleniach, nie wynikających z potrzeb ich stanowiska
 • Brak standardów realizacji projektów szkoleniowych
 • Brak znajomości KPI dla procesów biznesowych firmy