podział programów rozwojowych TO BE

 

 

Co wyróżnia programy rozwojowo – wdrożeniowe TO BE:

 • Efektywność biznesowa działań rozwojowych
 • Wpływ wszystkich etapów szkolenia i wdrożenia na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów biznesowych
 • Efektywne wykorzystanie budżetu rozwojowego
 • Racjonalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy zaangażowanych w proces rozwojowy
 • Minimalizowanie kosztów operacyjnych i maksymalizowanie wyników firmy
 • Wysoka organizacja i standaryzacja pracy projektowej
 • Optymalizacja czasu realizacji projektu, szczególnie czasochłonnego etapu wdrożeniowego
 • Mierzenie osiąganych rezultatów rozwojowych jako standard
 • Zmiany nawyków przełożonych i podejścia do swojej roli w procesie rozwojowym 
 • Wzrost zaangażowania kluczowych partnerów projektu szkoleniowo – wdrożeniowego (partnerstwo biznesowe na rzecz szkoleń przełożony-podwładny-HR)
 • Identyfikowanie i eliminowanie przyczyn obniżających efektywność działań rozwojowych