zmieniamy sposób myślenia o szkoleniach

 

Większość organizacji traktuje szkolenia, jako doraźne źródło poprawy sytuacji, a nie spójny proces, powiązany ze strategią i biznesowymi celami firmy. Praktyka pokazuje, że menedżerowie nie widzą korzyści biznesowych z udziału swoich pracowników w projektach rozwojowych, ponieważ nie dostrzegają ich biznesowych rezultatów. Dlatego coraz częściej można usłyszeć stwierdzenie, że „szkolenia nie działają, są kosztem i stratą czasu”.

Podjęliśmy wyzwanie jakim jest zmiana sposobu myślenia o szkoleniach. W tym celu powstały innowacyjne programy rozwojowe TO BE, które są transformacją działań szkoleniowych w kierunku procesowym i biznesowym. Programy rozwojowe TO BE skoncentrowane są na dokonaniu zmiany sposobu działania (zachowania) uczestnika, osiąganej dzięki rozwojowi kompetencji (wiedzy, umiejętności, postawy) dającej identyfikowalne korzyści biznesowe. Celem zmiany jest osiąganie właściwych  efektów pracy oraz zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb organizacji.

 

Skąd przekonanie, że szkolenia nie są efektywne?

Poniżej znajdują się najczęstsze błędy (tzw. źródła strat i marnotrawstw) występujące w procesie szkoleniowym, które uniemożliwiają realizację szkoleń efektywnych biznesowo.  

  • Analiza potrzeb szkoleniowych skoncentrowana na ocenie  luk kompetencyjnych
  • Brak powiązania potrzeb biznesowych z potrzebami rozwojowymi podwładnych
  • Cele szkolenia definiowane są na poziomie dydaktyczno-kompetencyjnym
  • Brak celów biznesowych skutkuje brakiem możliwości pomiaru rezultatów biznesowych szkolenia
  • Brak zaangażowania kluczowych partnerów projektu szkoleniowego (głownie przełożonego)
  • Szkolenie "kończy się" wraz z wyjściem uczestnika z sali
  • Brak wsparcia pracowników ze strony przełożonego we wdrażaniu nowych kompetencji do środowiska pracy
  • Brak zastosowania nowych kompetencji przez pracownika na stanowisku pracy
  • Brak polityki szkoleniowej w firmie, która wspierałaby efektywność biznesową realizowanych szkoleń