Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

DORADZTWO HRM

  • Budowanie systemów zarządzania kompetencjami
  • Budowanie polityki rozwoju personelu
  • Tworzenie systemów ocen okresowych
  • Budowanie systemów motywacyjnych
  • Budowanie systemów zarządzania poprzez wartości
  • Outplacement