Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Coaching czyli zarządzanie rozwojem pracowniczym

„Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie,
a celem prawdziwego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie”.

To podejście stanowi istotę coachingu rozumianego jako styl zarządzania. Coaching rozumiany być może zarówno jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników, jak i szczególne podejście do zarządzania. Pierwszym i najważniejszym zadaniem lidera jest inspirować ludzi do tworzenia wizji przyszłości i realizowania celów organizacji, co buduje w nich zaangażowanie do działania. Rolą menedżera – coacha jest odnajdywanie w ludziach tego co najlepsze, co stanowi ich mocne strony, potencjał rozwojowy, który następnie menedżer – coach wspiera w dalszym rozwoju. Coaching nie koncentruje się na wyszukiwaniu słabości pracowników i nie dąży do „naprawiania ich”. Uważa się, że zdecydowanie lepsze wyniki uzyskamy, gdy zainwestujemy w rozwój talentów u ludzi, niż w uzupełnianie ich braków kompetencji.

Coaching jest procesem interaktywnym za pomocą którego menedżerowie pragną osiągnąć jeden z celów: rozwiązać problem związany z generowaniem określonych wyników, ale przede wszystkim rozwijać zdolności pracowników. Wypracowanie stylu zarządzania, bazującego na wyzwalaniu inicjatywy i odpowiedzialności w zespole, wykształcenie w pracownikach pozytywnych postaw wobec wyzwań zawodowych i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań oraz przedstawienie technik wspierania podwładnych we wdrażaniu nowych, pożądanych zachowań to istota coachingu, jako stylu zarządzania współczesnego menedżera.

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych narzędzi służących do rozwijania indywidualnego potencjału zawodowego pracowników, wdrażanie efektywnych standardów pracy w zespole, szybka adaptacja i rozwój kompetencji nowozatrudnionych pracowników.