Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Radzenie sobie ze stresem

Stres jest zjawiskiem powszechnie występującym, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, który towarzyszy nam przez całe życie. Z jednej strony mobilizuje nas do rozwoju, działania i realizowania nowych wyzwań, jednak z drugiej zbyt silne napięcie może negatywnie wpływać na nasze funkcjonowanie oraz posiadane kompetencje. Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania człowieka i utrzymywania odpowiedniego poziomu motywacji do pracy. Zbyt niski poziom stresu powoduje jednak spadek motywacji, apatię, zbyt wysokie napięcie, trudności z koncentracją, lęk, fizyczne zmęczenie, a przede wszystkim bezsenność. Długo utrzymujący się wysoki poziom stresu w pracy może powodować wypalenie zawodowe, a w efekcie zachwiać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu: zarządzania stresem, rozumienia mechanizmów powstawania stresu, rozpoznawania własnego sposobu reagowania na stres oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Istotą szkolenia jest  rozwój umiejętności skutecznego radzenia sobie z emocjami oraz poznanie technik radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami  w pracy zawodowej, które wywołują silny stres, takimi jak: wystąpienia publiczne, konflikty interpersonalne, nadmiar obowiązków, praca pod presją czasu, duża odpowiedzialność za wykonywane zadania i kierowanie zespołem pracowniczym.

Dodatkowym efektem szkolenia będzie dla uczestników wzrost ich poczucie wpływu na własny poziom stresu oraz wzrost poczucia własnej wartości i samooceny.