Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Wywieranie wpływu

W każdej chwili, gdy komunikujemy się z ludźmi oddziałujemy na nich, czyli wywieramy na nich wpływ, ale sami również podlegamy wpływom innych. Skuteczne wywieranie wpływu i komunikowanie się zarówno z współpracownikami, jak i klientami to umiejętności kluczowe pracowników dynamicznie rozwijających się organizacji.

Często zdarza się, że ludzie mylą wywieranie wpływu z manipulacją. Nie wiedzą, czym różnią się oba pojęcia. A różnią się one zasadniczo, a źródło różnicy znajduje się w intencji działania osoby. Manipulacja ma zdecydowanie negatywne konotacje, gdyż intencją tego działania jest odnoszenie osobistych korzyści i realizacja jedynie potrzeb manipulatora. Najczęściej te działania sprzeczne są z dobrem osoby manipulowanej i zazwyczaj jest ona zupełnie ich nieświadoma, przez co nie może się skutecznie bronić przed ich wpływem. Jest to sytuacja nierówna, a więc wykluczająca partnerstwo w relacjach oraz nieuczciwa poprzez stasowanie praktyk „nie fair”. 

Wywieranie wpływu to zdolność wpływania na postawy, przekonania i zachowania innych ludzi bez wykorzystania siły, swojej pozycji lub władzy formalnej w ramach ogólnie przyjętych zasad społecznych, czyli bez stosowania praktyk „nie fair”. Wywieranie wpływu wiąże się ze sprawnością w zakresie komunikowania się, perswadowania i przewodzenia innym, co umożliwia wywieranie silnego wpływu na wybory, decyzje i zachowania innych. Kierowanie ludźmi sprowadza się do osiągnięcia określonych rezultatów głównie dzięki pracy innych, dlatego umiejętność wywierania wpływu  jest ważną kompetencją menedżerów.

Celem szkolenia jest poznanie technik wywierania wpływu oraz doskonalenie umiejętności: wywierania wpływu na zachowania innych, skutecznego radzenia sobie z różnymi grami prowadzonymi przez ludzi oraz obrony przed manipulacją, zwiększenie umiejętności zdobywania uznanie otoczenia i przekonywania innych do swojego stanowiska.