Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Asertywność w życiu zawodowym

Asertywność to narzędzie, które umożliwia lepsze porozumiewanie się ludzi, dodaje pewności siebie, podwyższa samoocenę, sprawia, że relacje zawodowe z innymi stają się bardziej efektywne. Asertywność to otwarte wyrażanie własnych opinii i poglądów, jasne mówienie o potrzebach w sposób nie powodujący napięć w kontaktach z klientem i wewnątrz pracującego zespołu.

Asertywność to także szanowanie prawa innych do wyrażania swoich poglądów i potrzeb, doskonalenie umiejętności odmawiania i krytycznej oceny, przy jednoczesnym unikaniu zbędnych sytuacji konfliktowych. Umiejętność asertywnego zachowania jest bardzo potrzebna w biznesie, gdzie wszelkie kontakty powinny być budowane na wzajemnym szacunku. Asertywność zdecydowanie w tym procesie pomaga.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności, które ważne są zarówno z punktu widzenia procesu budowania efektywnych i długofalowych relacji z ludźmi, jak i efektywnego funkcjonowania  zespołu pracowników, a tym samym całej organizacji na rynku.  Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności: właściwego wyrażania własnej osoby i asertywnych reakcji w różnych sytuacjach zawodowych, stosowania technik zachowań asertywnych. Szkolenie też pozwoli na kształtowanie postawy pozytywnego nastawienia do siebie i innych ludzi.