Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Efektywna komunikacja

„Najważniejszą rzeczą w porozumiewaniu się jest słyszeć to, czego nie powiedziano.”
Peter Drucker

Umiejętność właściwego komunikowania się jest w dzisiejszych czasach jedną z podstawowych i najważniejszych cech dobrego pracownika. Sposób komunikowania się kierowników z personelem oraz pracowników między sobą wyznacza w dużym stopniu efektywność zespołu, a przez to całej organizacji. Zdarza się, że pracownicy tracą niepotrzebnie energię na wzajemne spory i wyjaśniania nieporozumień wynikających z niezrozumienia otrzymanych informacji. Okazuje się, że z uwagi na pośpiech pracownicy nie potrafią skutecznie wymieniać się istotnymi informacjami. Często też widzimy, jak informacje krążą pomiędzy różnymi działami firmy, absorbując pracowników, którzy ich nie potrzebują, co dezorganizuje ich pracę.

Dlatego też coraz częściej firmy poszukują skutecznych sposobów rozwijania umiejętności komunikacyjnych swoich pracowników. Rozumienie funkcji komunikacji w organizacji jest jedną z najważniejszych kompetencji pracowników w dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie. 

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności: efektywnej komunikacji w zespole pracowniczym, precyzowania komunikatów, skutecznego stosowania technik komunikacyjnych oraz unikania błędów w trakcie przekazywania sobie informacji.