Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Budowanie zespołu pracowniczego

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest odpowiednio dobrany zespół pracowniczy, który ukierunkowany jest na realizację wyznaczonych zadań i zwiększenie wydajności swojej pracy. O jego skuteczności decydują kompetencje i doświadczenia poszczególnych członków, wzajemne relacje, dobra komunikacja i umiejętność budowania współpracy.

Dobra atmosfera pracy i nastawienie na współpracę sprzyja identyfikacji pracowników z firmą, wzajemnej wymianie doświadczeń, a przez to rozwojowi organizacji. Ludzie chętniej inspirują się wzajemnie, są kreatywni, otwarci na pomysły innych i potrafią silnie angażować się w to co robią.

Ponadto praca zespołowa pozwala na uzyskanie lepszego wyniku pracy. Efekt „synergii”, powoduje, że wynik zespołu jest zdecydowanie wyższy, niż suma wyników pracy pojedynczych osób. Zespół jest więc najcenniejszym z zasobów firmy, pozwalającym na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności: zbudowania zintegrowanego zespołu, kształtowania współpracy w zespole, motywowania członków zespołu do pracy grupowej, rozwiązywania konfliktów wewnątrz grup, grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.