Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Problemy są powszechnym zjawiskiem w obszarze zawodowym. Praca menedżera związana jest ze stałą analizą sytuacji wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu. Menedżer koncentruje się na analizie obszaru problemowego, podejmowaniu decyzji i ich realizacji. Wg Petera Druckera o powodzeniu firmy decyduje nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale głównie poszukiwanie nowych dróg rozwoju, nowych możliwości dla firmy oraz kreatywne i elastyczne spojrzenia na firmę. Poprzez rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów przez menedżerów, przyczyniamy się do wspierania innowacyjności organizacji. Ważne w tym procesie jest nasze nastawienia do rozwiązywania problemów. Wg nas problemy – to możliwości do zmiany, rozwoju, zarówno dla menedżera, który przed nimi staje, jak również dla samej organizacji. Tego nastawienia uczymy na naszych szkoleniach.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności: twórczego rozwiązywania problemów, pokonywania ograniczeń własnego myślenia, elastycznego reagowania w różnych sytuacjach oraz doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji. Podczas szkolenia kształtowane będą nawyki zwiększające innowacyjność zachowania. Uczestnicy poznają indywidualne i zespołowe metody twórczego rozwiązywania problemów, poznają mechanizmy obniżające racjonalność decyzji oraz różne aspekty oceny zagrożeń i ryzyka.

Nasze szkolenia powiązane z tematem rozwiązywania problemów i podejmowania efektywnych decyzji:

  • Techniki kreatywne w biznesie